‘Anghyfiawnder’ dros gostau profion PCR Covid-19

NS4C

Mae Ceidwadwyr Cymreig wedi beirniadu Llywodraeth Cymru dros yr “anghyfiawnder” ynghylch prisiau profion PCR Covid-19 yng Nghymru i gymharu â gweddill y Deyrnas Unedig.

Mae pobl sydd yn byw yng Nghymru yn gallu archebu profion Covid-19 o Corporate Travel Management (CTM) sydd yn gofyn am £88 am un prawf a £170 am ddau.

Yn ôl y blaid, mae pobl o Gymru wedi lleisio eu pryderon dros y ffaith eu bod nhw'n gorfod talu prisiau uwch am brawf Covid-19 i gymharu â phobl o weddill y DU ar ôl iddyn nhw ddychwelyd o dramor.

Ond mae Llywodraeth Cymru wedi dweud fod prisiau ar gyfer profion y GIG yr un peth ledled y DU.

‘Dylai’r llywodraeth sicrhau proses profi fforddiadwy, cywir a theg’

Mewn datganiad, dywedodd Gweinidog Iechyd Cysgodol, Russell George AS: “Mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi dweud eu bod nhw eisiau dull Cymreig o ymdrin â Covid.

“Os maen nhw am wneud hyn, rhaid iddo fod yn deg, heb wagio pocedi pobl.

Image
NS4C

 “Mae etholwyr wedi cysylltu ag aelodau'r Senedd ynghylch yr anghyfiawnder yma, gan ei fod yn ymddangos fod trigolion Cymru yn cael eu trin yn annheg i gymharu â phobl mewn rhannau eraill o’r DU.

“Mae llawer o bobl yng Nghymru wedi mynd 18 mis heb weld eu hanwyliaid sy’n byw dramor.

 “Gyda’r broses frechu yn mynd o nerth i nerth, os mae pobl eisiau mynd dramor  ac yn teimlo eu bod nhw’n gallu gwneud hyn, fe ddylai’r llywodraeth sicrhau fod y broses profi yn un fforddiadwy, cywir a theg.”

‘Yr un peth ledled y DU’

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae ein neges yn dal yn glir, sef mai dim ond am resymau hanfodol y dylech deithio dramor.

“Er mwyn dod i mewn i'r Deyrnas Unedig mae’n rhaid i chi allu dangos tystiolaeth o brawf ar ôl cyrraedd. Dylid archebu profion trwy borth gwe CTM. 

“CTM yw’r asiantaeth archebu ar gyfer profion Profi Olrhain Diogelu'r GIG sy'n cael eu prosesu trwy rwydwaith Labordai Goleudy’r DU. Nid nhw yw'r darparwyr y prawf. Mae'r pris ar gyfer y profion hyn gan y GIG yr un peth ledled y DU.

"Os bydd pobl yn cyrraedd y DU ac yn teithio i Gymru o fewn 10 diwrnod i gyrraedd bydd angen iddynt ddilyn gofynion Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) 2020, sy'n nodi bod angen archebu prawf GIG drwy borth CTM. Mae hyn yn berthnasol os ydynt yn cyrraedd drwy unrhyw faes awyr yn y DU."