Cawodydd i rai dros nos ac yn ystod y bore

Cawodydd i rai dros nos ac yn ystod y bore

Newyddion S4C

Bwletin tywydd nos Wener, 9 Gorffennaf