Cynllun £1.1M Cyngor Gwynedd ar gyfer trochi yn y Gymraeg

Cambrian News

Mae Cyngor Gwynedd wedi cefnogi cynlluniau gwerth £1.1 miliwn i sefydlu canolfannau trochi'r iaith Gymraeg.

Fe fydd y canolfannau wedi eu lleoli yn Nhywyn a Bangor, gyda gwelliannau i'r ddarpariaeth ym Mhorthmadog.

Ond, dan y cynlluniau, fe fydd canolfan Porthmadog yn cau, yn ôl The Cambrian News.

Mewn newid arall, mae disgwyl y bydd y dosbarthiadau'n cael eu cynnal dros bedwar diwrnod yn hytrach na phump, gyda disgyblion i fynychu eu hysgolion arferol am y diwrnod sy'n weddill o'r wythnos.

Darllenwch y manylion yn llawn yma.