Ymgyrch yn ysbrydoli pobl i ddychwelyd i'r gogledd i weithio

NS4C

Mae ymgyrch sydd yn annog pobl i ddychwelyd adref i'r gogledd wedi bod yn llwyddiant, yn ôl un sefydliad ar Ynys Môn.

Roedd yr ymgyrch "Dewch yn ôl" a gychwynodd yn Ionawr 2021 yn targedu talent a oedd wedi gadael Cymru am waith neu addysg ond oedd eisiau dychwelyd.

Mae'r ymgyrch yn cael ei redeg gan M-SParc mewn partneriaeth â Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, Llwyddo’n Lleol, Prifysgol Bangor, Darogan Talent, Cynghorau Gwynedd a Môn ac eraill.

Neges yr ymgyrch oedd i ddod yn ôl i'r rhanbarth i fyw, gweithio neu sefydlu busnes, gan ddangos bod gogledd Cymru'n ardal ble mae gyrfaeoedd â chyflog da, a digon o gefnogaeth i fusnesau o'r newydd. 

Mae dau deulu Cymraeg yn barod wedi dod yn ôl i fyw a gweithio yn sgil yr ymgyrch, a sawl person arall mewn trafodaethau i wneud yr un peth, yn ôl yr ymgyrchwyr.

Yn ôl M-SParc, mae nifer fawr o bobl ledled y Deyrnas Unedig sydd â chysylltiadau â gogledd Cymru wedi ymateb i'r ymgyrch a mynegi eu diddordeb mewn dychwelyd i fyw, gweithio neu gychwyn busnes yn yr ardal.

Image
NS4C
Mae'r ymgyrch yn cael ei redeg gan M-SParc yn Gaerwen, Ynys Môn. [Llun: M-SParc]

Dywedodd Pryderi ap Rhisiart, Rheolwr Gyfarwyddwr M-SParc: “Roedden ni eisoes yn teimlo’n gyffrous iawn am yr ymgyrch arbennig hon, ac mae gweld y gwaith yn cael dylanwad positif ar ddenu ein talent gorau yn ôl i’r ranbarth yn peth bendigedig.

"Hefyd mae’n hyfryd gweld siaradwyr Cymraeg yn dod nol i’r ranbarth, gan rydyn ni eisoes yn gwybod am brinder bobl hefo’r sgiliau yna yn y sector. 

“Mae’n hen stori bod ardaloedd gwledig fel Môn, Gwynedd a Chonwy yn colli pobl ifanc wrth iddynt symud i ffwrdd ar gyfer addysg uwch a swyddi – ond ein bwriad gyda’r ymgyrch yma oedd ceisio newid y gred gyffredin nad oes swyddi a chyfleusterau yma a dangos bod cyfleodd ar gael a hwyluso’r ffordd i bobl ddychwelyd.

“Gyda’n pobl ifanc yn aros draw mae’n golygu bod gogledd Cymru yn cael ei hamddifadu o dalent a sgiliau a hynny ar adeg pan mae eu gwir angen. Roedden ni’n teimlo felly bod yr amser yn iawn am ymgyrch fel hyn, ac mae’r effaith mae wedi cael hyd yn hyn yn amlwg wedi bod yn bositif.”

'Teimlo nad oes unlle fel Gogledd Cymru'

Un o'r rhai sydd wedi dychwelyd yw Catrin Owen o Ynys Môn. 

“Dwi wedi cael fy ngeni a wedi tyfu fyny ar Ynys Môn, ond mi fues i'n byw yn Brighton ers 4 mlynedd, a cyn hynna yng Nghaerdydd," meddai.

“Roeddwn i a fy mhartner wedi penderfynu na dod yn ôl i Ynys Mon oedd y bwriad rhyw ddiwrnod. Da ni'n teimlo nad oes unlle fel Gogledd Cymru, gyda’r traethau gorau a Eryri ddim yn bell i ffwrdd!

“Yn ystod y pandemig, roeddem ni'n cadw llygad ar be' oedd yn mynd ymlaen yn y byd digidol yn ngogledd Cymru, a roedd hi'n gyffrous i glywed am y gymuned yn M-SParc.

"Rydw i yn gyd-sylfaenydd cwmni, Kopa, asiantaeth creadigol a strategaeth busnes sy'n cyfuno y ddau beth yma i adeiladu brandiau sy'n tyfu.” 

Y gobaith yw gweld mwy o bobl fel Catrin Owen yn dychwelyd i ogledd Cymru.

Ychwanegodd Alwen Williams, Cyfarwyddwr Portffolio Bwrdd Uchelgais Gogledd Cymru: “Un o’n prif amcanion ni fel Bwrdd Uchelgais ydy i gadw pobl ifanc yng Ngogledd Cymru.  Trwy brosiectau Cynllun Twf Gogledd Cymru, rydym yn anelu i gynyddu cyfleoedd cyflogaeth a sgiliau yn ein hardal a denu unigolion i aros yma i fyw a gweithio. 

“Mae wedi bod yn wych clywed straeon unigolion yn dod yn ôl i Ogledd Cymru drwy’r ymgyrch yma, ac rwyf yn gobeithio y cawn weld mwy o hyn yn y blynyddoedd i ddod.”

Llun: M-SParc