Newyddion S4C

Rhybudd bod ffyrdd ar gau wrth i Sioe Awyr Cymru ddychwelyd

06/07/2024
Sioe Awyr Cymru

Wrth i Sioe Awyr Cymru dychwelyd i Fae Abertawe, mae’r trefnwyr wedi rhybuddio y bydd nifer o ffyrdd ar gau yn y ddinas dros y penwythnos. 

Bydd Sioe Awyr Cymru yn cael ei chynnal yn rhad ac am ddim gan Gyngor Abertawe, gan ddathlu Diwrnod y Lluoedd Arfog ddydd Sadwrn. 

Fe fydd y prif ddigwyddiad – sef sioe awyr Red Arrows y Llu Awyr – yn cael ei gynnal am 17.15 brynhawn Sadwrn. 

Gyda nifer o ddigwyddiadau eraill yn cael eu cynnal trwy gydol y penwythnos, mae'r trefnwyr wedi rhybuddio y bydd nifer o ffyrdd ar gau. 

Fe gafodd Ffordd Ystumllwynarth a Ffordd Mwmbwls eu cau i gyfeiriad y gorllewin ddydd Gwener ar gyfer y gwaith o baratoi. 

Bydd y ffyrdd yna ar gau i’r ddau gyfeiriad o 05:00 oriau mân fore Sadwrn hyd at ddydd Llun. 

Bydd Ffordd Pantycelyn ar gau rhwng Rhodfa Dyfed a Ffordd Townhill rhwng 08:00-19:00 ddydd Sadwrn a dydd Sul. 

Mae’r trefnwyr wedi dweud y bydd dargyfeiriadau yn cael eu gosod. 

Bydd modd cyrraedd Stryd Argyle drwy ddargyfeiriad ar hyd y Ganolfan Ddinesig.

Mae'r trefnwyr wedi ymddiheuro i drigolion lleol am unrhyw oedi o flaen llaw. 
 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.