Newyddion S4C

Etholiad '24: Y gorsafoedd pleidleisio ar agor ar draws y DU

Gorsaf Pleidleisio

Mae'r gorsafoedd pleidleisio wedi agor ar draws y Deyrnas Unedig ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol.

Bydd bob un o'r 650 o etholaethau yn dewis Aelod Seneddol i'w cynrychioli yn San Steffan.

Bydd nifer yr Aelodau  Cymreig yn cael eu cwtogi o 40 i 32 yn dilyn adolygiad o’r ffiniau dros y blynyddoedd diwethaf, gyda phob ffin etholaethol heblaw am un yn newid, a rhai ohonyn nhw'n cael enwau newydd.

Mae’r cyfan yn dilyn penderfyniad gan Lywodraeth y DU i sicrhau bod gan bob etholaeth nifer tebyg o bleidleiswyr – rhwng 69,724 a 77,062.

Ynys Môn fydd yr unig eithriad am ei bod yn cael "statws gwarchodedig" am ei bod ar wahân i’r tir mawr.

Mae'r blychau pleidleisio wedi bod ar agor ers 07:00, ac fe fyddan nhw'n parhau ar agor tan 22:00 nos Iau. 

Image
Pobl yn pleidleisio
Pobl yn heidio i'r blychau pleidleisio yng Nghaerdydd. Llun: Alaw Mair

Bydd yn rhaid i bawb sydd yn dymuno bwrw eu pleidlais ddangos cerdyn adnabod gyda llun yn yr orsaf bleidleisio.

Nid yw pob math o lun yn dderbyniol, ond mae pasbort, trwydded yrru a phas bws person hŷn neu fathodyn glas anabl i gyd yn gymwys.

Mae etholiadau cyffredinol yn cael eu cynnal fel arfer bob pum mlynedd. 

Ond gall y prif weinidog alw etholiad ar unrhyw adeg o fewn y cyfnod pum mlynedd.

Bydd modd dilyn canlyniadau'r etholiad ar ein gwefan ac ar raglen Newyddion S4C yn llinol, ar S4C Clic neu BBC iPlayer.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.