Newyddion S4C

Rhybudd i deithwyr wrth i Dwnnel Hafren gau am bythefnos

03/07/2024
Twnnel Hafren

Mae yna rybudd i deithwyr ddisgwyl oedi ar rhai trenau rhwng de Cymru a Lloegr am dros bythefnos wrth i beirianwyr ddechrau gwaith cynnal a chadw ar Dwnnel Hafren.

Bydd trenau rhwng de Cymru a Llundain yn cael eu dargyfeirio trwy Gaerloyw, gyda gwaith yn dechrau ar y trac yn y bont ddydd Mercher.

Mae hyn yn golygu bydd awr yn cael ei ychwanegu at deithiau o dde Cymru.

Mae Network Rail wedi rhybuddio pobl i wirio amseroedd teithio rhwng dydd Mercher a 19 Gorffennaf tra bod y gwaith yn digwydd.

Image
Dargyferiad cau Twnel Hafren
Dyma sut fydd y gwaith yn cael effaith ar wasanaethau tren. Llun: Network Rail

 

Bydd gwasanaeth bws cyfyngedig ar gael rhwng Casnewydd, Cyffordd Twnnel Hafren a Bristol Parkway ond nid yn uniongyrchol i Bristol Temple Meads yn ystod y cyfnod yma.

Bydd dros 7km o drac ar hyd Twnnel Hafren yn cael ei ail-osod.

Hefyd bydd Network Rail yn symud 21,000 tunnell o domeni gwastraff sydd yn y twnnel.

Bydd y twnnel yn cau eto am fwy o waith ar benwythnos 27 a 28 Gorffennaf a 24 a 25 Awst.

Llun: Network Rail

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.