Newyddion S4C

Donald Trump eisiau i'w euogfarnau gael eu diystyru

02/07/2024
trump.png

Mae cyfreithwyr Donald Trump wedi gofyn i euogfarnau y cyn-arlywydd i gael eu rhoi o'r neilltu yn ogystal ag oedi ei ddedfrydu yn ddiweddarach yn y mis, yn ôl adroddiadau. 

Mae llythyr i'r barnwr yn Efrog Newydd sy'n gyfrifol am yr achos yn cyfeirio at ddyfarniad y Goruchaf Lys ddydd Llun sy'n rhoi imiwnedd i Trump rhag erlyniad am weithredoedd swyddogol tra'r oedd yn arlywydd. 

Ym mis Mai, fe wnaeth rheithgor mewn achos cyfreithiol hanesyddol yn Efrog Newydd benderfynu ei fod yn euog o 34 cyhuddiad troseddol.

Roedd Trump wedi ei gyhuddo o guddio taliadau gan ei gyn-gyfreithiwr gyda'r bwriad o dawelu honiadau'r cyn-seren bornograffig Stormy Daniels ychydig cyn etholiad arlywyddol y wlad yn 2016.

Mae disgwyl iddo gael ei ddedfrydu ar 11 Gorffennaf. 

Dywedodd Trump fod dyfarniad y Goruchaf Lys ddydd Llun yn 'fuddugoliaeth fawr' ar gyfer democratiaeth.

Daethant i'r casgliad fod arlywydd yn imiwn ar gyfer 'gweithredoedd swyddogol' ond ddim yn imiwn ar gyfer 'gweithredoedd answyddogol'.

Roedd y dyfarniad yn ymwneud ag achos gwahanol yn erbyn Trump - gydag adroddiadau ei fod wedi ceisio gwrthdroi canlyniadau etholiad arlywyddol 2020 yn anghyfreithlon yn erbyn Joe Biden.

Wrth ymateb i ddyfarniad y Goruchaf Lys, dywedodd yr Arlywydd Biden ei fod yn gosod 'cynsail peryglus' a oedd yn 'tanseilio' y gyfraith yn America.

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.