Newyddion S4C

Cynllwyn honedig i gipio, treisio a llofruddio Holly Willoughby yn 'ffantasi'n unig'

28/06/2024
Gavin Plumb

Mae cyn swyddog diogelwch sydd wedi ei gyhuddo o gynllwynio i “gipio, treisio a llofruddio" Holly Willoughby wedi dweud mai “ffantasi” oedd y cynllun honedig.

Mae'r erlyniad yn yr achos yn honni fod Gavin Plumb, 37 oed, wedi casglu offer ar gyfer cyflawni trais rhywiol yn erbyn y cyn-gyflwynydd This Morning rhwng 2021 a 2023.

Mae'n gwadu'r cyhuddiadau o gymell llofruddiaeth, annog herwgipio ac annog trais rhywiol.

Wrth siarad yn Llys y Goron Chelmsford ddydd Gwener, dywedodd yr amddiffynnydd ei fod yn “dorcalonnus” ac wedi “siomi a rhyfeddu” bod cynnwys ei sgyrsiau ar-lein ynghylch y cynllun honedig wedi eu datgelu.

Dywedodd Plumb bod y sgyrsiau “tywyll” yn rhai yr oedd yn eu “difaru’n fawr”, ond roedd yn mynnu mai “ffantasi” oedd y cynllwyn honedig, ac nid un gwirioneddol.

Mewn lluniau camera corff a ddangoswyd yn y llys, gwelwyd swyddogion yr heddlu yn mynd i mewn i fflat Mr Plumb yn Harlow, Essex, ar 4 Hydref y llynedd.

Fe gafodd ei roi mewn gefynnau gan heddweision, gan ddweud: “Beth ydych chi’n siarad am? Plîs eglurwch beth sy’n mynd ymlaen.”

Eglurodd swyddog o’r llu ei fod yn cael ei arestio am gynllwynio i herwgipio Ms Willougbhy.

Yn y lluniau camera o’r diwrnod, dywedodd Plumb wrth swyddogion: “Wna i ddim dweud celwydd, mae hi yn ffantasi i mi.”

Yn gynharach yn yr wythnos, clywodd y llys fod Plumb wedi creu cynlluniau “graffig” i herwgipio, treisio a llofruddio Ms Willoughby gyda heddwas cudd o'r Unol Daleithiau. 

Mae Plumb wedi ei gyhuddo o geisio annog dyn arall o'r enw David Nelson i gyflawni llofruddiaeth, ac o annog neu gynorthwyo herwgipio a threisio.

Roedd Mr Plumb wedi cynllwynio gyda Mr Nelson ar-lein ac wedi creu “cynllun manwl” i gyflawni’r troseddau.

Mae'r achos yn parhau.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.