Newyddion S4C

Taith gerdded i ddangos fod gobaith yn y frwydr yn erbyn alcohol a chyffuriau

27/06/2024

Taith gerdded i ddangos fod gobaith yn y frwydr yn erbyn alcohol a chyffuriau

"'Dan ni'n barod?"

Dyw hi ddim yn anarferol gweld grwpiau mawr yn paratoi i ddringo mynyddoedd Eryri yn yr haf.

Ond mae 'na rywbeth sy'n gwneud y grŵp yma yn unigryw.

Mae pob un ohonyn nhw wedi brwydro dibyniaeth i gyffuriau ac alcohol.

Gan gynnwys Llion sy'n dod o Gaernarfon yn wreiddiol.

"Wnes i ddechrau cymryd alcohol a tabledi pryd o'n i'n ddeg oed.

"Wnaeth o progressio ymlaen wedyn i amphetamine ac ecstasy.

"Erbyn o'n i'n 16, o'n i'n injectio heroin, wedyn mewn ac allan o jêl.

"O'n i 'di hitio rock-bottom fi.

"O'n i'n gwybod o'n i either am farw neu o'n i am lladd rhywun.

"So, wnes i fynd i rehab."

Faint o help y'ch chi 'di ffeindio gwneud cysylltiadau fel chi'n gallu gwneud ar ddiwrnod fel heddi?

"O, briliant, achos dw i'n medru bod yn true i fi fy hun a bod yn onest."

Mae Llion yn un o 60 sy'n cymryd rhan yn y daith i gopa Moel Hebog ger Beddgelert.

Rob Havelock sy'n arwain y grŵp i'r copa.

"Trwy fod yn gaeth i gyffuriau, wnes i golli bob dim yn y diwedd.

"Yn slo bach, wnaeth bywyd fi ddisgyn i ddarnau.

"Ges i llond bol, i fod yn onest, a gwneud penderfyniad i wella fy hun."

Mae hi'n flwyddyn a hanner ers i Rob roi'r gorau i gyffuriau ac alcohol.

Yn ystod y cyfnod hwnnw, dechreuodd Sober Snowdonia sy'n darparu help.

"Syniad Sober Snowdonia ydy i ddod a pobl efo'r salwch 'ma i fewn i'r mynyddoedd i fi gael rhannu faint o gymorth mae o 'di bod i fi efo pobl eraill.

"Yr unig le o'n i'n fodlon cerdded i o'r blaen oedd tŷ tafarn neu i brynu cyffuriau.

"Rŵan, dw i wrthi yn cerdded y mynyddoedd yma i gyd.

"'Dan ni o different backgrounds ond mae gynnon ni yr un problemau.

"'Dan ni'n gallu dallt ein gilydd, siarad a bod yna efo'n gilydd a enjoio'r diwrnod a gweld y beauty o gwmpas Snowdonia.

"'Sa'm byd gwell."

Ond er gwaethaf llwyddiannau'r grŵp yma, mae'n wahanol ar draws y wlad.

Mae'r marwolaethau sy'n gysylltiedig â chyffuriau ac alcohol yn parhau i fod ar ei lefel uchaf erioed yng Nghymru.

Yn ôl y ffigyrau diweddaraf roedd yna 30 marwolaeth ym mhob 100,000 o'r boblogaeth yma.

Mae hynny'n uwch na'r ffigwr yn Lloegr.

Yn 2022 yn unig, bu farw dros 800 o bobl ar draws Cymru o ganlyniad i gamddefnydd cyffuriau neu alcohol.

Mae'r gyfradd o farwolaethau wedi gostwng ymhlith dynion Cymru ond mae e'n uwch nag erioed ymhlith menywod.

"Mae 'na lot o stigma yn dod o gwmpas alcohol a cyffuriau ond mae 'na cyn gymaint ohonom ni felly mae isio dod at ein gilydd a fod nhw'n gwybod there is hope ac mae 'na ffordd allan ohono fo.

"'Dyn nhw'm yn gorfod gwneud o ar ben ei hunan."

Mae'r neges yn glir gan y grŵp yma heddiw, felly.

'Sdim ots beth yw uchder eich mynydd personol chi mae hi'n bosib cyrraedd y copa.

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.