Newyddion S4C

'Dim trosedd' yn achos platiau adnabod car aelod o Senedd Cymru

27/06/2024

'Dim trosedd' yn achos platiau adnabod car aelod o Senedd Cymru

Mae Heddlu De Cymru wedi dweud nad oes trosedd wedi ei chyflawni yn achos aelod o Senedd Cymru a phlatiau adnabod ar ei char.

Fore dydd Iau fe gyhoeddwyd bod Rhianon Passmore, yr Aelod Llafur dros Islwyn, wedi ei hatal o’r blaid yn weinyddol wrth i'r blaid ymchwilio i'r mater.

Ond yn dilyn datganiad yr heddlu, mae'r Blaid Lafur wedi cyhoeddi nad yw Ms Passmore bellach wedi ei gwahardd.

Roedd gwefan Guido Fawkes wedi honni ddydd Mercher ei bod hi wedi ei gweld yn gyrru car gyda dau rif cofrestru arno, gan gyhoeddi llun yn dangos rhif plat car yn syrthio i ffwrdd.

Mewn datganiad ddydd Iau, dywedodd Heddlu De Cymru: "Mae Heddlu De Cymru wedi ymchwilio i adroddiad a ddaeth i law ynglŷn â phlât rhif diffygiol ar gar sydd wedi ei barcio o fewn maes parcio’r Senedd ym Mae Caerdydd.

"Mae'n ymddangos bod y tâp gludiog sy'n diogelu'r plât rhif i'r car wedi dod yn aneffeithiol ac mae'r plât rhif wedi disgyn.

"Mae'r car yn parhau ar eiddo preifat ac felly, nid oes unrhyw drosedd wedi'i nodi. Mae perchennog y car yn ymwybodol o'r mater."

Dywedodd llefarydd ar ran y Blaid Lafur: “Mae’r Blaid Lafur yn disgwyl i’n cynrychiolwyr etholedig gynnal y safonau uchaf mewn bywyd cyhoeddus.

“Mae pob cwyn yn cael ei hymchwilio yn unol â gweithdrefn cwynion y blaid.”

Mae sylw'r heddlu am ddiffyg trosedd yn golygu y gallai ei gwaharddiad 

Roedd ei gwaharddiad yn golygu mai dim ond 29 o’r 60 o seddi sydd gan Lafur yn y Senedd am gyfnod ddydd Iau.

Cafodd Rhianon Passmore ei gwahardd o’r Senedd am 14 diwrnod yn 2018.

Daeth hynny wedi iddi gael ei gwahardd rhag gyrru gan ynadon Casnewydd ar 12 Chwefror 2018, ar ôl cyfaddef iddi fethu â darparu prawf anadl.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.