Newyddion S4C

Golwg gyntaf y tu fewn i orsaf fysiau newydd Caerydd

27/06/2024
Gorsaf fysiau Caerdydd

Mae'r lluniau cyntaf o du fewn i orsaf fysiau hir-ddisgwyliedig Caerdydd wedi cael eu cyhoeddi.

Bydd Cyfnewidfa Fysiau Caerdydd yn agor yn swyddogol ddydd Sul 30 Mehefin.

Bydd yr orsaf yn cynnwys 14 bae bws, 100,000 troedfedd sgwâr o ofod swyddfeydd, unedau manwerthu a 318 o fflatiau. 

Caeodd yr hen orsaf bws yn 2015 a'r gobaith ar y pryd oedd y byddai un newydd ar agor erbyn 2017.

Image
Gorsaf fysiau Caerdydd
Bydd yr orsaf yn agor yn swyddogol ddydd Sul 30 Mehefin.

Yn y pen draw fe wnaeth Cyngor Caerdydd gymeradwyo cynlluniau ar gyfer gorsaf bws newydd ym mis Tachwedd 2018, gyda dyddiad agor o 2021.

Dywedodd Prif Swyddog Cwsmeriaid a Diwylliant Trafnidiaeth Cymru Marie Daly: "Mae yna nifer o bartneriaid wedi bod yn rhan o'r prosiect, o ddylunio'r orsaf iw hadeiladu.

"Byddem ni gyd wedi hoffi bod yma yn gynt, ond ein ffocws ni oedd cyfleuster arbennig, buddsoddiad arbennig ac ni fedrwn ni aros i gael ei agor ddydd Sul."

Ychwaegodd Ms Daly y byddai’n chwarae rhan “hynod bwysig” o ran cael pobl i ddewis trafnidiaeth gyhoeddus yn hytrach na defnyddio eu ceir.

Image
Marie Daly
Prif Swyddog Cwsmeriaid a Diwylliant Trafnidiaeth Cymru Marie Daly

Bydd dau fusnes wedi eu lleoli o fewn yr unedau masnachol yn yr adeilad, er nad oes dyddiad penodol ar gyfer hyn eto. 

Er y bydd yr orsaf yn weithredol erbyn 30 Mehefin, ni fydd yr holl wasanaethau yn rhedeg o'r dyddiad hwn.

Image
Cyfnewidfa Fysiau Caerdydd
Cyfnewidfa Fysiau Caerdydd

Unwaith y bydd yn gweithredu'n llawn, mae disgwyl i'r orsaf gynnig 60 gwasanaeth bob awr, ond ar ddyddiad yr agoriad, y gred yw mai tua 40% o'r capasiti fydd hyn. 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.