Newyddion S4C

Sylfaenydd Wikileaks yn gadael y carchar ar ôl dod i gytundeb gyda'r UDA

25/06/2024
Julian Assange

Mae sylfaenydd gwefan Wikileaks, Julian Assange wedi gadael y DU am y tro cyntaf ers pum mlynedd wedi iddo ddod i gytundeb gydag awdurdodau'r Unol Daleithiau.

Mae'r cytundeb yn golygu y bydd yn pledio’n euog i un cyhuddiad troseddol yn ei erbyn ac y bydd yn cael ei rhyddhau o'r carchar.

Cafodd Assange, 52, ei gyhuddo o gynllwynio i gael gafael a datgelu gwybodaeth am system amddiffyn genedlaethol yr UDA.

Fe gafodd y dogfennau oedd yn ymwneud a rhyfel Afghanistan eu cyhoeddi yn 2010.

Roedd y dogfennau rheiny yn cynnwys cofnodion cudd oedd yn nodi fod lluoedd arfog yr UDA wedi lladd cannoedd o ddinasyddion yno.

Roedd papurau eraill o ryfel Irac hefyd yn datgelu fod 66,000 o ddinasyddion wedi cael eu lladd yno – ffigwr oedd llawer uwch na’r hyn oedd eisoes wedi’i gofnodi.

Mae llywodraeth yr UDA wedi dweud o hyd bod cyhoeddi’r dogfennau wedi peryglu bywydau pobl.

Ddydd Mawrth, fe gyhoeddodd Wikileaks fideo o Assange ym maes awyr Stanstead yn Llundain ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae'r fideo yn ei ddangos yn camu mewn i awyren sydd yn ei gludo o'r DU.  

Yn wreiddiol o Awstralia, mae Assange wedi treulio’r pum mlynedd yng ngharchar Belmarsh yn Llundain. Ers bod yno mae o wedi bod yn brwydro yn erbyn cael ei anfon i’r UDA. 

Yn ôl gwasanaeth newyddion Americanaidd CBS, ni fydd Assange yn gorfod treulio cyfnod pellach yn y ddalfa yn yr UDA.

Mae disgwyl iddo ddychwelyd i Awstralia, yn ôl llythyr gan adran gyfiawnder yr Unol Daleithiau.

Yn ôl dogfennau’r llys, mae Assange wedi cytuno i bledio’n euog i un cyhuddiad troseddol yn ei erbyn yn unig er mwyn sicrhau ei ryddid o’r carchar.

Mi fydd yn ymddangos o flaen llys ar Ynysoedd Gogledd Mariana – sef tiriogaeth yr Unol Daleithiau yn y Môr Tawel – fore Mercher.

Mae Prif Weinidog Awstralia, Anthony Albanese wedi dweud ei fod yn awyddus i Assange gael dychwelyd adref cyn gynted â phosib. 

Llun: Wochit

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.