Newyddion S4C

Teyrnged teulu i ddarpar nyrs 20 oed o India fu farw mewn gwrthdrawiad yng Nghymru

24/06/2024
Helna Marie Siby

Mae teulu menyw 20 oed a oedd wedi dod i Gymru i astudio nyrsio ond a fu farw mewn gwrthdrawiad ym Mro Morgannwg wedi rhoi teyrnged iddi.

Bu farw Helna Marie Siby o India yn yr ysbyty ar 20 Mehefin ar ôl y gwrthdrawiad am 6.05 ddydd Gwener 3 Mai ar yr A48 ym mhentref Sain Nicolas.

Dywedodd Heddlu De Cymru bod eu hymchwiliad i’r gwrthdrawiad a oedd yn ymwneud ag un cerbyd, sef Ford Fiesta gwyrdd, yn parhau. 

Cafodd Helna Marie Siby ei chludo i Ysbyty Athrofaol Cymru ond bu farw o’i hanafiadau bron i ddeufis yn ddiweddarach.

Dywedodd ei theulu: “Roedd Helna yn ferch, yn chwaer ac yn aelod annwyl o’r teulu ac roedd pawb oedd yn ei hadnabod yn ei charu.

“Rhagorodd yn ei hastudiaethau ac fe enillodd ysgoloriaeth gan Brifysgol De Cymru, a ddaeth â hi i’r DU fis Mawrth yma i ddilyn gyrfa mewn nyrsio.

“Roedd hi’n fenyw ifanc uchelgeisiol, a oedd yn anelu at gyrraedd uchelfannau mawr mewn bywyd.

“Ond mae bellach wedi cael ei thynnu i ffwrdd oddi wrthon ni, yn anffodus, yn llawer rhy fuan.

“Rydym yn hynod ddiolchgar i bawb sydd wedi ein cefnogi dros y chwe wythnos diwethaf, o’r holl wasanaethau brys a aeth i’r lleoliad, i Brifysgol De Cymru.

“Hoffen ni gydnabod yn arbennig yr holl gefnogaeth gan y gymuned Malayali yng Nghaerdydd. Rydym wedi teimlo eich cariad a'ch caredigrwydd yn ystod y cyfnod trasig hwn.

“Yn olaf, fel teulu rydym yn diolch yn dwymgalon i holl staff yr Uned Gofal Dwys, Ward B4 yn Ysbyty Athrofaol Cymru, a frwydrodd mor galed bob dydd i roi’r cyfle gorau iddi.

“Roedd Helna eisiau bod yn nyrs a nawr gallwn weld pam y cafodd ei denu at eich proffesiwn. Rydych chi i gyd yn angylion yma ar y ddaear ac ni fyddwn yn anghofio'r tosturi a wnaethoch chi ei ddangos.

“Cawn ein gadael bron yn fud ac rydyn ni’n methu â mynegi ein dinistr llwyr wrth i ni barhau i frwydro i ddod i delerau â realiti ei cholli mor ifanc.

“Ni allai ddim byd lenwi’r gwagle y mae hi wedi ei adael ar ôl a bydd yn cael ei charu, ei chofio a’i cholli bob dydd o’n bywydau”.

Hoffai Heddlu De Cymru siarad ag unrhyw berson a welodd y gwrthdrawiad, a stopiodd i ddarparu cymorth neu unrhyw un a oedd yn teithio yn yr ardal ar y pryd a allai fod â gwybodaeth yn ymwneud â’r gwrthdrawiad.

Cysylltwch ar 101 gan ddyfynnu cyfeirnod 2400142870.

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.