Newyddion S4C

Apêl wedi i dri chi bach gael eu darganfod wedi marw mewn bocs sgidiau

24/06/2024
Bocs sgidiau

Mae’r RSPCA wedi cyhoeddi apêl wedi i dri chi bach marw gael eu darganfod mewn bocs sgidiau yng Nghasnewydd.

Cafodd y cŵn newydd-anedig eu darganfod gan aelod o’r cyhoedd tua 11.00 ddydd Gwener yng Nghasnewydd.

Roedd y tri chi bach o frid anhysbys mewn bocs esgidiau du ac wedi eu hamlapio mewn siwmper las.

Dywedodd Swyddog Achub Anifeiliaid yr RSPCA, Danielle Wilson: “Roedd cordiau bogail y tri chi bach hyn yn dal ynghlwm, felly ni allent fod wedi bod mor hen â hynny o gwbl.

“Dydyn ni ddim yn gwybod a wnaethon nhw farw yn ystod genedigaeth a doedd rhywun ddim yn gwybod beth i'w wneud â'r cyrff, neu a fuon nhw farw’n fuan wedyn.

“Rydyn ni’n gwneud ymholiadau am deledu cylch cyfyng yn yr ardal, ac wedi gosod poster yn y lleoliad mewn ymgais i gael gwybodaeth.

“Rydym yn apelio ar unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth uniongyrchol i roi galwad i ni ar linell Apêl Arolygiaeth yr RSPCA ar 0300 123 8018, os wnânt nhw ddyfynnu 1288099.”

Ychwanegodd Danielle: “Beth bynnag sydd wedi digwydd yma, mae’n drist iawn bod y cwn bach hyn wedi marw a hoffem ddiolch i’r aelod o’r cyhoedd am roi gwybod.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.