Newyddion S4C

Rhybudd i deithwyr wrth i'r Foo Fighters berfformio yng Nghaerdydd

25/06/2024
Foo Fighters

Fe fydd yr haf o ddigwyddiadau mawr yn parhau yn y brifddinas nos Fawrth, gyda'r Foo Fighters yn perfformio yng Nghaerdydd.

Bydd Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear, Rami Jaffee a Josh Freese yn perfformio yng Nghymru am y tro cyntaf ers 2007.

Bydd Ffordd Scott a Stryd y Parc ar gau o 07:00 fore Mawrth.

Fe fydd nifer o ffyrdd yn cau 0 15:00 ymlaen, gan gynnwys Heol Ddwyreiniol y Bontfaen, Stryd Tudor a Kingsway.

Bydd Stryd y Castell, Sgwâr Canolog, Stryd Duke a Heol Eglwys Fair ymysg eraill ar gau yn gyfan gwbl.

Bydd giatiau i Stadiwm Principality yn agor am 16:00.

Mae gyrwyr yn cael eu cynghori i gynllunio eu teithiau a chaniatáu digon o amser i gyrraedd y cyngerdd.

Ychwanegodd Traffig Cymru y bydd hi'n debygol y bydd yr M4 yn brysurach na'r arfer, gyda disgwyl "cynnydd o 15% mewn traffig cer Caerdydd yn ystod digwyddiadau rhyngwladol."

Mae rhai o sêr mwya'r byd wedi perfformio yng Nghaerdydd dros yr wythnosau diwethaf, gan gynnwys Pink a Taylor Swift.

Dywedodd Trafnidiaeth Cymru bod disgwyl i wasanaethau fod yn hynod o brysur.

Bydd Gorsaf Heol y Frenhines yn cau am 21:30 heblaw i'r rhai sydd angen mynediad hygyrch a chwsmeriaid sydd angen teithio i'r Bae.

Ychwanegodd y gwasanaeth y dylai pawb arall ddefnyddio Gorsaf Caerdydd Canolog ar ôl yr amser yma, lle bydd system ciwio ar ôl y digwyddiad yn ei le.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.