Newyddion S4C

Dynes sy'n berchen ar gi 'enfawr' yn dweud ei fod fel 'cerdded ag enwogyn'

20/06/2024
Pasha y Kangal

Mae dynes o Lundain sy'n berchen ar gi "enfawr" sy'n pwyso mwy na hi wedi dweud ei fod “fel cerdded ag enwogyn”.

Daeth Isidora Saveljic, 25 oed, â Pasha – Kangal o Dwrci – adref tua dwy flynedd yn ôl.

Roedd hi wedi gwirioni gyda’r “creadur bach” ond yn ddigon buan daeth yn “gi enfawr”.

Yn dri mis oed, dywedodd Ms Saveljic fod Pasha yn edrych fel Labrador oedd wedi tyfu i'w lawn faint.

Erbyn heddiw, mae Pasha bron yn dair oed – mae'n pwyso 70kg ac yn mesur 6 troedfedd 1 modfedd ar ei goesau ôl.

Dywedodd Ms Saveljic bod cerdded y ci “fel cerdded gyda rhywun enwog” gan fod pawb eisiau tynnu lluniau ohono.

“Pe bai gen i bunt am bob tro mae rhywun yn dweud wrtha i wrth ei gerdded, 'O waw, ai ceffyl yw e?' rwy'n meddwl y byddwn i'n filiwnydd erbyn hyn,” meddai.

Ychwanegodd: “Mae pawb yn gwybod enw fy nghi, ond does neb yn gwybod fy enw i.”

Image
Pasha y Kangal yn gi bach
Pasha fel ci bach

Mae Ms Saveljic yn cerdded Pasha hyd at dair awr y dydd ac yn ei fwydo â chig amrwd, pysgod a llysiau – gyda'r ci yn bwyta tua 1.3kg o fwyd bob dydd.

Dywedodd fod y cig yn unig yn costio tua £80 i £100 y mis, ynghyd ag unrhyw gostau ychwanegol ar gyfer bwyd cŵn sych a bwyd dynol.

“Mae’n swnio’n wallgof, ond mae’n bwyta brechdanau fel byrbryd – caws, Philadelphia, ychydig o salami – neu os ydw i’n gwneud pasta, byddaf yn rhoi pasta plaen iddo gydag ychydig o iogwrt Groegaidd a Pharmesan,” meddai.

'Camsyniadau'

Dywedodd Ms Saveljic bod rhai pobl yn feirniadol o'r ffaith ei bod yn ddynes gyda chi mor fawr.

Ei bwriad yw defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i addysgu eraill am y brîd Kangal o Dwrci i fynd i’r afael ag unrhyw gamsyniadau.

“Un camsyniad yw, pan fyddwch chi'n teipio 'The Kangal' ar TikTok neu Instagram, maen nhw'n aml yn cael eu dangos fel cŵn ymosodol, ond rwy'n credu bod pobl yn gweld ein cynnwys yn ddiddorol oherwydd nid yw Pasha felly," meddai.

“Ydy, mae’n gi Kangal, ond mae fel brenin – mae’n cael ei Puppuccino yn Starbucks, mae’n bwyta cig eidion amrwd.”

Yn ôl The Kennel Club, mae'r Kangal o Dwrci yn frid gweithredol a dominyddol sydd fel arfer yn cael ei ddefnyddio fel ci gwarchod ar gyfer defaid.

Er bod Ms Saveljic yn cydnabod bod cael ci o'r fath yn “brin ac unigryw” mewn dinas, mae Pasha wedi dod yn rhan o'i theulu.

“Rwy’n ei garu gymaint. Mae'n llythrennol fel fy mhlentyn, mae'n aelod o'r teulu,” meddai.

“Mae cael Pasha yn un o’r profiadau harddaf i mi ei gael erioed yn fy mywyd.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.