Newyddion S4C

Cynllun i agor cartref preswyl newydd i blant yng Ngwynedd

20/06/2024
Gofal plant

Mae Cyngor Gwynedd wedi cyhoeddi cynllun i agor cartref preswyl newydd i blant yn y sir.

Dywedodd y cyngor eu bod yn bwriadu agor “cartref preswyl bychan” ar gyfer plant ym mhentref Morfa Bychan ger Porthmadog.

Bwriad y cynllun newydd yw sicrhau bod gofal preswyl yn cael ei ddarparu gan y sector cyhoeddus. 

Mae'n rhan o gynllun ehangach Llywodraeth Cymru i ddileu elw preifat o ofal ar gyfer plant sy'n derbyn gofal.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd: Nid oes cartref preswyl yng Ngwynedd ar hyn o bryd, ac felly mae mwyafrif ein lleoliadau preswyl mewn darpariaeth breifat (gydag ambell un mewn darpariaeth trydydd sector).

Mae’r cartref yma felly yn ymdrech i newid y ddarpariaeth yma a hynny yn unol â bwriadau Llywodraeth Cymru.

Recriwtio

Mae'r broses o recriwtio gweithwyr preswyl a dirprwy reolwr ar gyfer y cartref eisoes ar waith.

Mewn datganiad, dywedodd Cyngor Gwynedd y bydd y swyddi yn “helpu i warchod a meithrin plant a phobl fregus”.

Bydd sesiwn galw heibio yn cael ei chynnal er mwyn rhoi cyfle i bobl sydd â diddordeb gweithio yn y maes ddod am sgwrs anffurfiol.

Mae'r digwyddiad yn rhan o ymgyrch ehangach i ddenu mwy o bobl i weithio yn y maes gofal, medden nhw.

Dywedodd Marian Parry Hughes, pennaeth adran plant a theuluoedd Cyngor Gwynedd: “Os ydych chi’n awyddus i wneud gwahaniaeth i fywydau plant yma yng Ngwynedd ac yn chwilio am her newydd, mae’n bosib fod y swyddi hyn yn ddelfrydol i chi. 

“Mae’r math yma o swyddi yn gallu rhoi boddhad mawr, a hefyd agor y drws i lwybr gyrfa ddiddorol i ffyniannus o fewn gwasanaethau cyhoeddus.”

Bydd y sesiwn galw heibio yn cael ei chynnal yng Ngwesty’r Royal Sportsman, Porthmadog ar ddydd Mercher, 26 Mehefin, rhwng 15:00 a 19:00.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.