Covid 19: ‘Rhwystredigaeth’ y Cymry sy’n byw ar yr Ynys Werdd

Covid 19: ‘Rhwystredigaeth’ y Cymry sy’n byw ar yr Ynys Werdd

Newyddion S4C

Oherwydd achosion cynyddol o'r amrywiolyn Delta mae Llywodraeth Iwerddon wedi gohirio llacio'r cyfyngiadau yno.

Roedd disgwyl i fwytai a thafarndai gael gweini bwyd dan do o’r 5 Orffennaf, ond mae’r Taoiseach wedi cyhoeddi na fydd hynny’n digwydd.

Mae rhai o’r Cymry sy’n byw ar yr Ynys Werdd wedi disgrifio’r sefyllfa fel un “rhwystredig”.

“Ma' bobl yn amlwg yn teimlo fod nhw di bihafio dros y 'lockdowns' i gyd, a ma' nhw moen sicrwydd,” meddai Gareth Morgan, Golygydd Newyddion yr Irish Independent wrth raglen Newyddion S4C.

“Ma' nhw di cael llond bol.

“Odd pawb yn eithaf positif ryw fis yn ôl, a oedd y llywodraeth a'r swyddogion iechyd yn eithaf positif.

“Yn amlwg ma' pethe wedi newid, a ma' 'mood' y boblogaeth wedi newid hefyd.

“Ma' bobl yn i pedwar degau, er enghraifft fi, dal i fod yn aros am yr ail frechlyn, a ma' bobl sy' ifancach na fi yn eu ugeiniau , tri degau ddim wedi cael brechlyn o gwbl eto.”

Mae Rhodri Mears yn bennaeth yn Ysgol Midleton yn Iwerddon ac yn rhannu’r un rhwystredigaeth.

“Ma' pethe dal bach yn rhwystredig a fi'n credu bo pobl wedi blino tipyn bach.

“Ma' rhaid i ni fod yn bositif, ond i ni'n barod wedi cael cyngor gan adran addysg y wlad yn dweud fydd yr holl rwystredigaethau dal yma yn yr ysgolion mis Medi.”

‘Ansicrwydd’

Un sy’n hiraethu am Gymru yw Angharad Williams sy’n dod yn wreiddiol o Benrhyndeudraeth, ond bellach yn byw tu allan i Ddulyn.

“'Da ni'n edrych ar Gymru a gweld bo bywyd yn dechrau mynd fwy normal, a fama ma' 'na lot o ansicrwydd, dyna di'r peth anoddaf dwi'n meddwl.

“Ma' 'na lot o ansicrwydd  am be sy'n mynd i ddigwydd ag pa benderfyniadau sy'n mynd i gael i neud, a 'da ni jyst yn aros i glywed pryd gaw ni bach mwy o normality.

“Oedd hi reit anodd bo ni'm yn gallu mynd draw i Gymru a gweld teulu, a 'da chi'n methu gwahanol bethau fel penblwyddi, a gafodd fy chwaer fabi, a dwi dal heb gyfarfod y babi.

“Ma' pawb bach yn fed up ar hyn o bryd dwi'n meddwl, ond ma' nhw'n dallt pam mae'n cael i neud, ag does neb eisiau mynd yn ôl i lockdown fel oedd o.”