Newyddion S4C

Arestio dau lanc wedi 'anhrefn treisgar' ym Mlaenau Ffestiniog

14/06/2024
S4C

Mae dau ddyn ifanc wedi cael eu harestio yn dilyn anhrefn diweddar ym Mlaenau Ffestiniog yng Ngwynedd. 

Dywedodd Heddlu'r Gogledd fod y digwyddiad ar 5 Mehefin wedi digwydd yn ardal Fron Fawr o'r dref.

Fe gafodd bachgen 17 oed a dyn 19 oed eu harestio ar amheuaeth o anhrefn treisgar, ac mae'r ddau yn parhau yn y ddalfa. 

Dywedodd yr Arolygydd Iwan Jones: "Dwi'n deall fod yr anhrefn diweddar yn Blaenau yn achosi ychydig o bryder i rai aelodau o'r gymuned.

"Does yna ddim lle i drais yn ein cymunedau ac mae adroddiadau o'r fath yn cael eu cymryd yn ddifrifol iawn. 

"Hoffwn ddiolch i'r cyhoedd am eu cefnogaeth barhaus a'u hamynedd wrth i ni ymchwilio i'r drosedd hon. 

"Fe fydd trigolion yn gweld presenoldeb heddlu cynyddol yn yr ardal dros yr wythnosau nesaf." 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.