Newyddion S4C

Gwrthod cwyn Siân Doyle am erthygl ar wefan Nation.Cymru

13/06/2024
Sian Doyle

Mae corff wedi gwrthod cwyn gan gyn-brif weithredwr S4C am erthygl ar wefan Nation.Cymru. 

Cafodd Siân Doyle ei diswyddo fel Prif Weithredwr y sianel gan Awdurdod S4C ym mis Tachwedd y llynedd. 

Fe wnaeth hi wneud cwyn i Sefydliad Annibynnol Safonau’r Wasg (IPSO) am nad oedd yn fodlon gydag erthygl gan Nation.Cymru a oedd yn dweud ei bod i ffwrdd o'i gwaith gyda straen. 

Yn ôl Ms Doyle, roedd hyn yn torri Cymal Dau o Gôd Ymarfer Golygyddion IPSO, gan ei fod yn rhannu manylion penodol fel rhesymau pam nad oedd hi yn ei gwaith. 

Ychwanegodd ei bod yn ystyried hyn i fod yn wybodaeth feddygol gyfrinachol. 

Dywedodd Nation.Cymru nad oedden nhw'n derbyn eu bod wedi torri Cymal Dau, gan ddweud fod Ms Doyle "yn ffigwr cyhoeddus a oedd yng nghanol argyfwng cyhoeddus".

Wrth ystyried y diddordeb cyhoeddus wrth ystyried rhannu'r wybodaeth yn yr erthygl, roedd pwyllgor IPSO yn ymwybodol o safle Ms Doyle fel cyn-brif weithredwr S4C, sef "corff sy'n cael ei ariannu'n gyhoeddus sydd yn gyflogwr mawr yng Nghymru ac sy'n chwarae rôl flaenllaw yn y gymdeithas iaith Gymraeg."

Mae'r pwyllgor hefyd yn dweud fod y sefydliad wedi bod yn destun nifer o adroddiadau yn ymwneud ag "arweinyddiaeth a'r diwylliant sefydliadol, gan gynnwys honiadau o fwlio, ac roedd rhai o'r rhain yn ymwneud â'r achwynydd."

Yn ôl y pwyllgor, roedd yna "ddiddordeb cyhoeddus clir yn y stori ar y cyfan."

Ddechrau Rhagfyr y llynedd, cyhoeddwyd adroddiad i'r amgylchedd gwaith o fewn S4C, oedd yn dweud fod tystiolaeth staff yn awgrymu bod ymddygiad honedig y cyn-brif weithredwr wedi cael “effaith sylweddol” ar weithwyr.

Mae'r adroddiad gan gwmni cyfreithiol Capital Law yn dweud fod tystiolaeth staff yn amlygu ymddygiad honedig Sian Doyle "fel un a gafodd yr effaith fwyaf arwyddocaol negyddol ar yr amgylchedd waith ac awyrgylch o fewn S4C".

Dywedodd yr adroddiad fod “amgylchedd gwaith” S4C wedi ei effeithio'n "negyddol” gan yr honiadau gan achosi “anhrefn, anfodlonrwydd ac anghytuno".

Roedd Siân Doyle yn gwadu unrhyw gyhuddiad o fwlio yn dilyn cyhoeddi'r adroddiad. 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.