Newyddion S4C

Toriadau i'r celfyddydau wedi bod 'yn waeth yng Nghymru nag yn unman arall'

12/06/2024
Llun Cyngor Celfyddydau Cymru

Mae toriadau yn y cyllid i'r celfyddydau yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn llawer gwaeth yng Nghymru nag yn unman arall yn y Deyrnas Unedig, yn ôl adroddiad gan undeb yr actorion, Equity.

Mae'r adroddiad yn dangos toriad o 30% yng Nghymru yn yr arian oedd ar gael rhwng 2017 a 2022. 

Bu gostyngiad o 11% yn Loegr a 16% yng Ngogledd Iwerddon yn ystod yr un cyfnod. Ond bu cynnydd bychan o 2% yn yr arian gafodd ei wario yn yr Alban.

Mae'r ffigyrau, sy'n seiliedig ar geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i bob cyngor celfyddydau yn y D.U, yn dangos gostyngiad o bron i £190 miliwn dros bum mlynedd.

Mae'r actoresau amlwg Olivia Coleman ac Imelda Staunton wedi condemnio'r gostyngiad.

Dywedodd Ms Coleman, sydd wedi ennill Oscar: "Mae'n frawychus gweld sut mae'r sector allweddol yma o'r economi a'r gweithlu wedi cael ei anwybyddu, er gwaetha'i gyfraniad enfawr i statws y D.U yn y byd ac i'n bywyd cyhoeddus.

"Mae'r diffyg cyllid gan lywodraethau yn golygu fwyfwy mai dim ond y cyfoethog sy'n gallu fforddio tocyn i sioe, neu sy'n gallu creu gyrfa iddyn nhw'u hunain o fewn y diwydiant."

Dywedodd Imelda Staunton:"Gydag ariannu go iawn, does dim diwedd i botensial y celfyddydau i ysbrydoli a diddanu, gan annog creadigrwydd a budd economaidd."

Mae Equity wedi galw ar bob plaid wleidyddol yn ymgyrch yr Etholiad Cyffredinol i addo cynyddu'r gwariant ar y celfyddydau ac adloniant.

Gwrthododd y cynghorau celfyddydau, gan gynnwys Cyngor Celfyddydau Cymru, wneud unrhyw sylw, am nad oedden nhw eisiau cael eu gweld yn gwneud sylwadau "gwleidyddol" yn ystod yr ymgyrch etholiadol.

 

 

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.