Newyddion S4C

'Creu cyfoeth' wrth wraidd maniffesto y Blaid Lafur

13/06/2024
Keir Starmer (PA)

Mae Syr Keir Starmer wedi dweud bod 'creu cyfoeth' wrth wraidd maniffesto'r Blaid Lafur wrth iddo ei lansio ym Manceinion ddydd Iau. 

Mae'r maniffesto yn cynnwys addewid i roi cap ar dreth corfforaethol ar ei raddfa bresennol o 25% i roi sicrwydd hir-dymor i fusnesau.

Amharwyd ar y digwyddiad lansio gan wrthdystiwr hinsawdd wrth i Syr Keir ddechrau ei araith, gyda'r gwrthdystiwr yn cael ei symud yn gyflym allan o'r neuadd gan swyddogion.

Yn ei araith, dywedodd Syr Keir: “Rhaid i ni droi’r dudalen yn bendant ar syniadau’r Ceidwadwyr sydd wedi achosi’r fath anhrefn.

“Mae’r byd wedi dod yn fwyfwy cyfnewidiol, gyda rhyfela mawr yn Ewrop am y tro cyntaf ers cenhedlaeth a bygythiadau cynyddol i safonau byw gweithwyr.

“Mae’r ‘oes ansicrwydd’ hon yn ei gwneud yn ofynnol i’r llywodraeth gamu i fyny, nid sefyll o’r neilltu.”

Mae'r blaid eisoes wedi dweud na fyddant yn cynyddu treth incwm, yswiriant gwladol na TAW, ac maent yn dweud na fydd y maniffesto yn cynnwys unrhyw gynnydd mewn treth sydd heb wedi cael eu gyhoeddi eisoes.

Dywedodd Syr Keir Starmer mai "creu cyfoeth ydy ein prif flaenoriaeth. 

"Mae gan y Blaid Lafur hon sydd ar ei newydd wedd gynllun am dwf. Rydym ni o blaid busnes ac o blaid y gweithiwr, ni yw'r blaid sydd am greu cyfoeth."

Fe wnaeth hefyd wrthod y ddadl mai "nid sut ydych chi'n tyfu'r economi ydy'r prif gwestiwn".

Polisiau

Yn ogystal ag addewidion ar dreth, mae'r maniffesto yn cynnwys addewidion i "sicrhau buddsoddiad" drwy GB Energy, corff newydd wedi ei reoli gan y llywodraeth sy'n buddsoddi mewn pŵer glân, a diwygio rheolau cynllunio er mwyn helpu i adeiladu seilwaith newydd ac adeiladu 1.5 miliwn o dai newydd. 

Bydd y blaid hefyd yn addo rhoi rhagor o bwerau i lywodraeth leol fel rhan o ymrwymiad i ddatganoli gwneud penderfyniadau i ffwrdd o San Steffan. 

O ran polisi tramor, mae Llafur yn dweud y byddant yn parhau i gefnogi Wcráin yn erbyn Rwsia a chefnogi cydnabod Palesteina fel tiriogaeth fel rhan o broses heddwch yn y Dwyrain Canol. 

Llun: PA

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.