Cais cyfreithiol Britney Spears i ennill rheolaeth dros ei bywyd wedi’i wrthod

The Guardian

Mae cais y gantores, Britney Spears, i sicrhau rheolaeth gyfreithiol dros ei bywyd wedi’i wrthod gan farnwr yn Los Angeles.

Yn y llys, fe ofynnodd cyfreithiwr Ms Spears, Samuel Ingham, i ryddhau tad y gantores, Jamie Spears, o’i rôl fel rheolwr materion personol a busnes ei ferch.

Ond fe wrthododd y Barnwr Brenda Penny ei chais gan atgyfnerthu rôl ei thad fel gwarchodwr rhannol ei ystâd, yn ôl The Guardian.

Daw’r newyddion dros wythnos ar ôl i’r gantores alw am derfyniad i’w trefniant ceidwadaeth (conservatorship) sydd wedi bod mewn grym ers 2008.

Darllenwch y stori’n llawn yma.