Newyddion S4C

Degau o swyddi i ddiflannu wrth i Brifysgol Bangor chwilio am £12.5m o arbedion

12/06/2024
Bangor

Fe allai rhwng 60 ag 80 o swyddi ddiflannu o Brifysgol Bangor wrth i'r sefydliad wynebu gwneud arbedion o £12.5 miliwn.

Does dim disgwyl unrhyw ddiswyddiadau gorfodol o ganlyniad i'r toriadau. 

Ond mae'n debyg na fydd nifer o swyddi'n cael eu llenwi, wrth i'r brifysgol chwilio am arbedion sylweddol yn y blynyddoedd i ddod.

Mae Newyddion S4C yn deall fod  Is-Ganghellor y Brifysgol wedi cyhoeddi'r newyddion i staff mewn cyfarfod wythnos ddiwethaf.

Mewn datganiad ddydd Mercher, dywedodd llefarydd nad oedd y brifysgol "yn disgwyl y bydd yn agor unrhyw gynllun diswyddo gwirfoddol ledled y brifysgol nac yn llunio unrhyw achosion busnes dros ddiswyddiadau gorfodol ar raddfa fawr.

"Nid yw'r incwm a ddaw o ffioedd israddedigion cartref wedi cadw i fyny â chwyddiant. Nid yw'r cynnydd bychan i £9,250 yng Nghymru wedi gwneud yn iawn am y gostyngiad yn y grant addysgu a gawn."

'Arbed 8% o gostau'

Ychwanegodd y datganiad: "Cydnabu’r Brifysgol ym mis Ionawr, yr angen i arbed tua 8% o’n cyfanswm costau.

"Trwy adolygiad cynhwysfawr, rydym wedi nodi arbedion trwy gael gwared ar swyddi gweigion a manteisio ar swyddi a ddaw’n wag wrth i staff adael. 

"Hefyd, rydym wedi nodi arbedion o ran treuliau ac rydym yn bwrw iddi i weithredu’r arbedion hynny. Rydym hefyd yn bwriadu torri costau dros y ddwy flynedd nesaf er mwyn symleiddio ein gweithrediadau ymhellach. 

"Yn ychwanegol ar hynny, rydym yn gwella effeithlonrwydd yr addysgu trwy leihau nifer y modiwlau sydd ag ychydig iawn o fyfyrwyr yn cofrestru arnynt a bwriadwn hybu rhagor o fyfyrwyr i aros yn y neuaddau preswyl, sydd â rhywfaint o lefydd gwag ynddynt ar hyn o bryd."

Dywed y brifysgol y bydd hefyd yn "craffu ar wariant cyfalaf, a dim ond y projectau mwyaf hanfodol yn strategol fydd yn cael blaenoriaeth o ran eu cyllido."

Cyfnod heriol i brifysgolion

Dyma'r brifysgol ddiweddaraf i gyhoeddi ei bod yn wynebu talcen caled yn ariannol.

Ddydd Iau diwethaf fe gyhoeddodd Prifysgol Caerdydd eu bod yn chwilio am ddiswyddiadau gwirfoddol ymysg staff yn y brifddinas wrth geisio llenwi bwlch ariannol o £35m.

Ddechrau mis Mai fe gyhoeddodd Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth bod y sefydliad ger y lli yn wynebu cyfnod "heriol" o drawsnewid yng ngwyneb bwlch ariannol posib o £15m.

Mae'r brifysgol yn Aberystwyth wedi dechrau cynllun diswyddo gwirfoddol yn y gobaith o leihau gwariant gyda hyd at 200 o swyddi yn y fantol.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.