Newyddion S4C

Y Ceidwadwyr wedi derbyn rhagor o arian gan ddyn a ddywedodd y ‘dylid saethu’ gwleidydd

diane abbott frank hester.jpg

Mae’r Blaid Geidwadol wedi derbyn rhagor o arian gan ddyn a ddywedodd y dylai’r gwleidydd Diane Abbott “gael ei saethu”.

Roedd data'r Comisiwn Etholiadol a gyhoeddwyd ddydd Iau yn dangos taliad o £5m gan gwmni meddalwedd Frank Hester, Phoenix Partnership, ym mis Ionawr.

Rhoddodd £10 miliwn i’r Torïaid y llynedd hefyd, gan olygu mai ef yw rhoddwr mwyaf y blaid.

Adroddwyd ym mis Mawrth bod Mr Hester wedi dweud bod Ms Abbott - y ddynes ddu gyntaf i'w hethol i'r Senedd ym 1987 - wedi gwneud iddo fod eisiau “casáu pob menyw ddu” ac y “dylid ei saethu”.

Dywedodd Diane Abbott fod penderfyniad y Ceidwadwyr i dderbyn £5 miliwn arall gan Frank Hester yn “sarhad” arni “a phob dynes ddu”.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Gwaith a Phensiynau, Mel Stride o’r Blaid Geidwadol, wrth Good Morning Britain ar ITV bod “unrhyw sylw hiliol yn gwbl annerbyniol”. 

“Rwy’n credu fod Mr Hester wedi edifarhau ers gwneud y sylwadau hynny, a oedd yn gwbl annerbyniol," meddai.

“Rydw i’n cymryd balchder personol mawr yn y ffaith fy mod wedi eistedd o amgylch bwrdd cabinet sydd fwyaf amrywiol yn ein hanes.

“Mae gyda ni Brif Weinidog Prydeinig-Asiaidd yr oeddwn i wedi ei gefnogi yn ystod ei ymgyrch arweinyddol.

“Felly dyna’r safbwynt clir iawn sydd gen i ac sydd gan y Blaid Geidwadol ar y pwnc.”

Pan ofynnwyd iddo a ddylai’r Ceidwadwyr ddychwelyd y rhoddion a wnaed gan Frank Hester, dywedodd Mr Stride: “Dydw i ddim yn mynd i gael fy nhynnu yn y math yna o faterion.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.