Newyddion S4C

Dod o hyd i gorff dyn 52 oed mewn pentref ger Caernarfon

04/06/2024
Carmel

Mae corff dyn 52 oed wedi ei ddarganfod mewn pentref ger Caernarfon ddydd Llun.

Dywedodd yr heddlu eu bod nhw wedi derbyn adroddiad o bryder am ddiogelwch dyn fore dydd Llun, toc wedi 10.30yb.

Ar ôl chwilio yn lleol cafodd corff y dyn ei ddarganfod ym mhentref Carmel yng Ngwynedd, milltir a hanner o Benygroes.

“Yn anffodus, gallwn gadarnhau bod corff dyn 52 oed wedi’i ddarganfod yng Ngharmel brynhawn ddoe,” meddai llefarydd ar ran Heddlu Gogledd Cymru.

“Tra'n bresennol, nododd swyddogion ddeunydd a allai achosi pryder yn yr ardal.

“Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru eu galw i’r lleoliad.

“Yn dilyn ymchwiliadau ar y cyd â’r gwasanaethau brys, ni wnaethon ni ddarganfod unrhyw beth a fyddai yn peri pryder parhaus i’r cyhoedd.”

Mae'r crwner wedi cael gwybod.

'Anodd'

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Richard Griffith: “Mae ein meddyliau gyda theulu’r dyn ar yr adeg anodd hon.

“Roedd hwn yn ddigwyddiad unigol, a chafodd y gwasanaethau brys eu galw’n ôl tua 20.15 yn dilyn ymholiadau ar y cyd a ddaeth i’r casgliad nad oedd unrhyw bryderon ehangach i’r gymuned.

“Hoffwn ddiolch i drigolion yr ardal am eu dealltwriaeth a’u hamynedd wrth i ni gynnal ein hymchwiliadau.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.