Newyddion S4C

Pryder am gynlluniau i adeiladu cannoedd o dai ger Caerdydd

31/05/2024
tai Creigiau

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi mynegi eu pryderon am gynlluniau i adeiladu cannoedd o dai ger Caerdydd. 

Fe gafodd y cais cynllunio ar gyfer 650 o dai ar dir i'r de o bentref Creigiau ei wneud yn 2019 gan Ystâd Castell y Mynach.

Fe wnaeth nifer o drigolion fynegi eu gwrthwynebiad dros y blynyddoedd, gan gynnwys un cyn-aelod o'r Senedd a ddywedodd y byddai'r datblygiad yn cael "oblygiadau difrifol" yn sgil yr effaith ar gymeriad yr ardal a thraffig. 

Cyngor Bro Morgannwg ydy'r diweddaraf i fynegi eu gwrthwynebiad, gan ddweud nad ydynt yn cynnig fawr o ystyriaeth ar hyn o bryd i'r effaith posib ar isadeiledd.

Mae llythyr gan bennaeth datblygu cynaliadwyedd y cyngor, Ian Robinson, yn dweud "nad ydy'r dogfennau cefnogol yn ystyried effaith y cais ar Gyffordd 34 o'r M4 a'r cysylltiadau i fewn i Fro Morgannwg."

Mewn datganiad cynllunio, dywedodd yr ymgynghorwyr DPP Planning eu bod yn cydnabod y byddai'r datblygiad yn gallu arwain at draffig ychwanegol. 

Ond ychwanegodd DPP Planning mai dim ond effaith bach y byddai hyn yn ei gael. 

Mae'r ddogfen hefyd yn nodi y byddai'r datblygiad yn cynnwys llwybrau cerdded a beicio. 

Y gobaith yn ôl y datblygwyr ydi y byddai'r cais yn helpu Caerdydd i fynd i'r afael â'r argyfwng tai yn y ddinas. 

Mae ffigyrau diweddaraf gan Gyngor Caerdydd yn dangos fod yna 1,028 o bobl yn byw naill ai mewn llety dros dro neu lety brys, 122 o deuluoedd yn byw mewn gwestai a 595 o deuluoedd yn byw mewn darpariaeth dros dro. 

O'r 650 o dai yn y cais cynlluniau yng Nghreigiau, mae 30% ohonyn nhw yn dai fforddiadwy. 

Y disgwyl yw y gallai'r cynlluniau gael eu rhoi o flaen pwyllgor cynllunio Cyngor Caerdydd ym mis Gorffennaf, ond yn sgil yr etholiad cyffredinol, mae disgwyl i'r penderfyniad gael ei wneud ym mis Awst neu Fedi. 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.