Newyddion S4C

Merch naw oed yn brwydro am ei bywyd yn dilyn ymosodiad â dryll yn Llundain

30/05/2024
Yr olygfa yn dilyn saethu yn Hackney, Llundain

Mae merch naw oed yn brwydro am ei bywyd wedi ymosodiad â dryll tra'r oedd y plentyn mewn bwyty gyda’i theulu yn Hackney, dwyrain Llundain.

Cafodd y plentyn ei anafu wedi i ddryll gael ei danio o gyfeiriad beic modur oedd y tu allan, meddai’r heddlu.

Cafodd tri dyn, 26 oed, 37 oed a 42 oed, oedd yn eistedd y tu allan i’r bwyty, hefyd eu hanafu a’u cludo i’r ysbyty am driniaeth.

Maen nhw mewn cyflwr sefydlog ond mae un yn wynebu anafiadau a all newid ei fywyd.

Cafodd yr heddlu eu galw i'r lleoliad ar Stryd Fawr Kingsland tua 21.20 nos Fercher, gyda swyddogion arbenigol yn bresennol.

Dywedodd y Ditectif Uwcharolygydd James Conway o Heddlu'r Met: “Nid ydym yn credu bod y ferch a’r dynion a anafwyd yn adnabod ei gilydd.

“Fel gydag unrhyw blentyn, roedd hi’n ddioddefwr diniwed oherwydd natur troseddau dryll.”

Cafodd y beic modur y credir iddo gael ei ddefnyddio yn y saethu ei ddarganfod yn Covestone Crescent gerllaw.

Dywedodd y llu fod swyddogion yn “cadw meddwl agored” ynglŷn â chymhelliad yr ymosodiad.

Ychwanegodd Mr Conway: “Rydym yn awyddus i siarad â thystion eraill oedd yn yr ardal ar adeg y saethu.

"Mae rhywun yn gwybod pwy sy'n gyfrifol am y saethu sydd wedi gadael merch fach yn brwydro am ei bywyd."

Llun: James Manning/PA

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.