Newyddion S4C

Cynllun dadleuol am orsaf reilffordd newydd yn Eryri

30/05/2024
Rheilffordd Ffestiniog

Mae cynllun dadleuol i adeiladu gorsaf reilffordd newydd yn Eryri wedi ei ail-gyflwyno, ar ôl i gais tebyg gael ei wrthod flwyddyn yn  ôl.

Mae cwmni Rheilffordd Ffestiniog wedi cyflwyno cais o'r newydd i greu gorsaf newydd ym Meddgelert.

Cafodd y cais blaenorol, oedd yn cynnwys swyddfa docynnau, caffi, mannau eistedd, toiledau a swyddfa, ei wrthod gan aelodau Parc Cenedlaethol Eryri ym mis Mai 2023.

Ar y pryd derbyniodd yr awdurdod 21 o lythyrau yn mynegi pryder am faint y datblygiad, a'r effaith ar y pentref a busnesau lleol.

Cafodd y cais ei wrthod am bod yr awdurdod yn teimlo bod dyluniad a deunyddiau'r datblygiad yn "anaddas", ac oherwydd pryderon am yr effaith ar fusnesau a thrigolion lleol.

Mae'r ymgeiswyr bellach yn cydnabod fod y cynllun gwreiddiol wedi bod yn rhy fawr , a bod angen i'r datblygiad gael "llai o effaith gweledol."

Mae Cwmni Rheilffordd Ffestiniog ac Ucheldir Cymru yn rhedeg teithiau trên rhwng Caernarfon a Phorthmadog.

Cafodd yr orsaf bresennol ym Meddgelert ei hagor yn 2009, ond mae'r cwmni'n dweud bod angen gwneud newidiadau i ymdopi a'r cynnydd yn nifer y teithwyr.

Byddai'r cynllun newydd yn cynnwys caffi a siop fechan, fyddai'n gwerthu nwyddau'n "gysylltiedig â'r rheilffordd", medd y cwmni.


 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.