Newyddion S4C

17 mlynedd o garchar i ddyn am geisio llofruddio menyw feichiog yn Aberfan

28/05/2024
Daniel Popescu

Mae dyn wedi’i garcharu yn Llys y Goron Merthyr Tudful am 17 mlynedd a phedwar mis am geisio llofruddio dynes feichiog yn Aberfan ar 5 Rhagfyr y llynedd.

Roedd Daniel Mihai Popescu wedi pledio'n euog i geisio llofruddio Andreea Pintili mewn gwrandawiad yn Llys y Goron Caerdydd ar 4 Ebrill eleni.

Clywodd y gwrandawiad hwnnw bod Popescu wedi stelcian ac aflonyddu ar Andrea Pintilli trwy ei dilyn, ceisio ei ffonio o rifau anhysbys, ei recordio ar fideo a phostio ar TikTok ynghyd ag eistedd y tu allan i'w chyfeiriad rhwng 25 Hydref 2023 a 6 Rhagfyr 2023.

Cafodd swyddogion eu galw ychydig cyn 9.10 ddydd Mawrth 5 Rhagfyr y llynedd yn dilyn adroddiadau bod dynes wedi cael ei thrywanu ar Moy Road, Aberfan, Merthyr.   

Roedd Daniel Popescu wedi gadael y lleoliad ar unwaith. Am 15.50pm y prynhawn hwnnw cafodd ei arestio yn ardal Merthyr ar amheuaeth o lofruddiaeth.

Cafodd y dynes ei chludo i'r ysbyty ond cafodd ei ryddhau y diwrnod canlynol.

'Dieflig'

Dywedodd Ditectif Arolygydd James Morris o Heddlu De Cymru ei fod yn amlwg mai bwriad Popescu oedd lladd y ddynes.

“Arfogodd Daniel Popescu ei hun â chyllell a bu’n aros am ei ddioddefwr cyn lansio gweithred ddisynnwyr a pharhaus o drais yng nghanol y stryd," meddai.

"Ni allaf ond dychmygu'r ofn y mae'n rhaid ei bod wedi'i deimlo a'r effaith y mae'r digwyddiad cythryblus hwn wedi'i gael arni.

“Mae’n amlwg o’r grym dieflig a ddefnyddiodd mai ei fwriad oedd ei lladd.

“Mae cryfder a dewrder y dioddefwr wrth gefnogi’r erlyniad hwn wedi bod yn rhyfeddol. Nid yw’n syndod ei bod yn parhau i fod wedi’i chreithio’n seicolegol o ganlyniad i’r digwyddiad, ond diolch i’w dewrder, ni fydd Daniel Popescu yn gallu niweidio rhagor o fenywod. 

"Rwy’n gobeithio y bydd y ddedfryd heddiw yn dod â rhywfaint o dawelwch meddwl iddi.

“Rhaid i mi hefyd ganmol gweithredoedd aelodau o'r cyhoedd am eu dewrder wrth redeg i helpu’r dioddefwr ar ôl yr ymosodiad.”

 

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.