Newyddion S4C

Rhybudd melyn am daranau a glaw trwm ar gyfer rhannau o Gymru

26/05/2024
storm

Mae’r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am daranau a glaw trwm ar gyfer rhannau o Gymru yn hwyrach ddydd Sul.

Bydd y rhybudd tywydd yn effeithio ar ganolbarth, a gogledd ddwyrain Cymru ac mewn grym rhwng 12:00 a 20.00.

Gall cawodydd trwm araf a tharanau arwain at rywfaint o lifogydd ac aflonyddwch mewn mannau, medden nhw.

Dywedodd y Swyddfa Dywydd y gallai cawodydd taranllyd sy’n symud yn araf ddatblygu yn ystod prynhawn ddydd Sul a gallai rhai lleoliadau weld 20-30mm o law mewn llai nag awr.

Mae mellt a chenllysg cyson hefyd yn bosib mewn mannau.

Dywedodd y Swyddfa Dywydd; “Gall mellt a chenllysg cyson, yn enwedig yn nwyrain yr ardal, achosi gwrthdrawiadau.

"Mae siawns y gall rai tai a busnesau ddioddef llifogydd cyflym gyda difrod i rai adeiladau o ddŵr sy’n llifo a gan fellt.”

Mae’r rhybudd tywydd yn berthnasol i’r siroedd canlynol:

Dinbych

Fflint

Powys

Wrecsam

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.