Cau bwyty yn Abersoch am dorri rheolau Covid-19 

NS4C

Mae bwyty yn Abersoch wedi cael gorchymyn i gau am bythefnos am dorri rheolau Covid-19. 

Dywed Cyngor Gwynedd fod Apres Sea wedi methu â chymryd y camau angenrheidiol i warchod y cyhoedd, er iddyn nhw dderbyn sawl rhybudd. 

Cafodd y Rhybudd Cau Safle ei gyhoeddi ar 25 Mehefin, a bydd mewn grym at hyd at 14 diwrnod.  

Roedd y cyngor wedi derbyn nifer o gwynion i wasanaeth Gwarchod y Cyhoedd ynglŷn â’r mesurau roedd y bwyty yn ei gymryd i ddilyn rheolau Covid-19.

Roedd pryder nad oedd y busnes yn sicrhau bod pellter o ddau fetr yn cael ei gynnal yn yr adeilad, nad oedd person yn rheoli mynediad i’r adeilad, ac nad oedd cwsmeriaid yn eistedd i lawr. 

‘Parhau i ddiystyru’r cyngor’

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Adran yr Amgylchedd: “Mae gan fusnesau gyfrifoldeb i gymryd pob mesur rhesymol i leihau’r risg i’r cyhoedd ddod i gysylltiad â Covid-19 - boed yn staff neu gwsmeriaid.

“Mae eu hymdrechion parhaus yn helpu i gadw ein cymunedau'n ddiogel.

“Yn anffodus, mae Apres Sea yn Abersoch wedi parhau i ddiystyru'r cyngor a'r rhybuddion sydd wedi ei ddarparu iddynt. 

“Mae staff y Cyngor yn cynnig help ac arweiniad i fusnesau, ond ni allwn anwybyddu achosion pan fydd busnesau fel yn yr achos yma’n gwrthod chwarae eu rhan wrth gadw pobl yn ddiogel.”