Newyddion S4C

Arestio tri ar amheuaeth o ddwyn wedi i'r heddlu ddod o hyd i Jetskis

21/05/2024
Beic dwr yn cael ei canfod yng nghefn fan.

Mae tri dyn wedi cael eu harestio ar amheuaeth o ddwyn wedi i'r heddlu ddod o hyd i ddau feic dŵr mewn cerbydau ar yr A55.

Fore dydd Llun, fe wnaeth swyddogion Uned Plismona'r Ffyrdd stopio fan yn Llanelwy gan nad oedd gan y gyrrwr yswiriant.

Fe geisiodd y gyrrwr redeg i ffwrdd o'r lleoliad gan adael y fan yn y lôn.

Wrth agor cefn y fan fe ddaeth swyddogion o hyd i feic dŵr, neu Jetski.

Wrth chwilio'n ehangach yn yr ardal, fe gafwyd hyd i ail fan a beic dŵr arall ynddi.

Cafodd tri dyn eu harestio ar amheuaeth o ddwyn.

Yn ddiweddarach y bore hwnnw fe gafwyd adroddiadau bod nifer o feiciau dŵr wedi eu dwyn ar Ynys Môn.

Mae ymchwiliad yr heddlu'n parhau.

Llun: Heddlu Gogledd Cymru. 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.