Newyddion S4C

Cyhoeddi enwau'r Cymry sydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd eleni

Cyhoeddi enwau'r Cymry sydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd eleni

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi enwau'r unigolion fydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd drwy anrhydedd eleni.

Bydd y sawl ar y rhestr yn cael eu anrhydeddu yn y Brifwyl yn Rhondda Cynon Taf am eu cyfraniad arbennig i Gymru, y Gymraeg ac i'w cymunedau lleol.

Yn unol â threfniadau Urddau er Anrhydedd Gorsedd Cymru, mae pob aelod newydd yn dod yn aelod ar yr un gwastad, sef fel Derwydd.

Mae'r anrhydeddau blynyddol yn cael eu rhannu i dri chategori: 

 • Y Wisg Werdd am gyfraniad i'r celfyddydau; 
 • Y Wisg Las i'r rhai sy'n amlwg ym myd y Gyfraith, Gwyddoniaeth, Chwaraeon, Newyddiaduraeth, y Cyfryngau, gweithgaredd bro / neu genedl; 
 • Y Wisg Wen i enillwyr prif wobrau'r Eisteddfod Genedlaethol yn unig.

Ymysg y bobl fydd yn derbyn y Wisg Werdd mae Angharad Lee, sy'n gyfrifol am gynhyrchu'r ddrama gerdd Nia Ben Aur fydd yn cael ei pherfformio yn yr Eisteddfod eleni; a dirprwy bennaeth Ysgol Llwyncelyn yn y Rhondda, Elin Llywelyn-Williams, sy'n arwain Côr yr Eisteddfod eleni.

Hefyd yn derbyn y Wisg Werdd fydd Derrick Rowlands, a weithiodd yn ddiwyd i godi proffil y Gymraeg o fewn y Gymdeithas Corau Meibion Cymru; Anna ap Robert, swyddog creadigol gyda Theatr Felin-fach a thiwtor Cymraeg i oedolion ym Mhrifysgol Aberystwyth; a'r cerddor Meilyr Tomos, sydd yn teithio o amgylch cartrefi gofal yn ardal Sir Benfro i ddiddanu’r preswylwyr, ac yn perfformio ym mhabell Cytûn ar Faes yr Eisteddfod yn flynyddol.

Ymysg y bobl fydd yn derbyn y Wisg Las mae’r cyn-bostfeistr Noel Thomas, a gafodd ei garcharu ar gam yn 2006 am gadw cyfrifon ffug yn Swyddfa’r Post y Gaerwen, Ynys Môn; y darlledwr Gerallt Pennant, sy'n wyneb cyfarwydd ar rai o raglenni mwyaf poblogaidd S4C; Elfed Roberts, cyn-prif weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol tan 2018; a Rhuanedd Richards, cyfarwyddwr BBC Cymru.

Bydd y gweinidog Rosa Hunt hefyd yn derbyn y Wisg Las am ei chyfraniad "aruthrol" i’w chymuned yn ardal Ton-teg, Pontypridd.

Yn ogystal bydd mam a merch yn cael eu hanrhydeddu gan yr Orsedd eleni.

Bydd Elinor Snowsill, cyn-chwaraewr tîm rygbi cenedlaethol Cymru, yn derbyn y Wisg Las a bydd ei mam Nerys Howells, yr arbenigwr bwyd yn derbyn y Wisg Werdd am ei gwaith yn rhoi cynnyrch Cymreig ar y map byd-eang.

Bydd Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2024 yn cael ei chynnal yn Rhondda Cynon Taf rhwng 3-10 Awst.

Urddau'r Orsedd Eisteddfod Rhondda Cynon Taf:

Gwisg Werdd

 1. Jane Aaron - Aberystwyth
 2. Anna ap Robert - Aberystwyth
 3. Simon Chandler - Manceinion
 4. Elgan Philip Davies - Aberystwyth
 5. Owenna Davies - Ceredigion
 6. Anne England - Aber-fan
 7. Nerys Howell - Caerdydd
 8. Angharad Lee - Tonyrefail
 9. Elin Llywelyn Williams - Pont-y-clun
 10. Helena Miguelez-Carballeira - Bangor
 11. Mari Morgan - Llanelli
 12. Catrin Rowlands - Abertawe
 13. Derrick Rowlands - Bont-iets
 14. Mike Parker - Kidderminster
 15. Shân Eleri Passmore - Caerdydd
 16. Siwan Rosser - Caerdydd
 17. Peter Spriggs - Arberth
 18. Llinos Swain - Caerdydd
 19. Meilyr Hedd Tomos - Abergwaun
 20. Gareth Williams - Pontypridd
 21. Siân Rhiannon Williams - Barri

Gwisg Las

 1. Delyth Badder - Pontypridd
 2. Carol Bell - Llundain
 3. Jamie Bevan - Merthyr Tudful
 4. Dafydd Trystan Davies - Caerdydd
 5. Geraint Davies - Treherbert
 6. Michelle Davies - Llangamarch
 7. Joseff Gnagbo - Caerdydd
 8. Margot Ann Phillips Griffith - Wellington
 9. Gill Griffiths - Pentyrch
 10. Rosa Hunt - Pentre'r Eglwys
 11. Awen Iorwerth - Rhondda
 12. Gethin Lloyd James - Llanarthne
 13. Theresa Mgadzah Jones - Caerdydd
 14. David Lloyd-Jones - Pontypridd
 15. Gerallt Pennant - Eifionydd
 16. Ian Wyn Rees - Porth Tywyn
 17. Rhuanedd Richards - Pontypridd
 18. David Roberts - Caerffili
 19. Elfed Roberts - Caerdydd
 20. Elinor Snowsill - Pont-y-clun
 21. Derec Stockley - Cefneithin
 22. Hazel Thomas - Crucywel
 23. John Thomas - Abertawe
 24. Meleri Tudur Thomas - Caernarfon
 25. Noel Thomas - Gaerwen
 26. Mark Vaughan - Pontarddulais
 27. Megan Williams - talaith Efrog Newydd
 28. Ynys Williams - Trawsfynydd

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.