Newyddion S4C

Rhybudd taranau a glaw trwm ar gyfer rhannau o Gymru

18/05/2024
Rhybudd tywydd

Mae’r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn ar gyfer taranau a glaw trwm ar gyfer rhannau o Gymru.

Bydd y rhybudd tywydd yn effeithio ar ganolbarth, gorllewin a de Cymru ac mewn grym rhwng 13.00 a 20.00 ddydd Sadwrn.

Gall cawodydd trwm araf a tharanau arwain at rywfaint o lifogydd ac aflonyddwch mewn mannau, medden nhw.

“Er na fydd llawer o leoedd yn gweld llawer o law, os o gwbl, gallai rhai lleoliadau weld 20-30 mm mewn awr neu ddwy,” meddai’r Swyddfa Dywydd. 

“Mae siawns fach y gallai ychydig o leoedd weld 40-50 mm. Bydd cawodydd a stormydd mellt a tharanau yn pylu'n raddol yn ystod nos Sadwrn.”

Mae’r rhybudd tywydd yn berthnasol i’r siroedd canlynol:

Blaenau Gwent

Pen-y-bont ar Ogwr

Caerffili

Caerdydd

Sir Gaerfyrddin

Ceredigion

Gwynedd

Merthyr Tudful

Sir Fynwy

Castell-nedd Port Talbot

Casnewydd

Powys

Rhondda Cynon Taf

Abertawe

Torfaen

Bro Morgannwg

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.