Newyddion S4C

Y chwilio yn parhau am garcharor yn Ffrainc

15/05/2024
Chwilio am Mohamed Amra

Mae heddlu Ffrainc yn parhau i chwilio am ddyn sydd wedi ffoi o fan tra roedd o ar y ffordd i’r carchar.

Cafodd dau o swyddogion carchar eu lladd yn Normandy pan blannodd car i mewn i’r fan yn fwriadol a thanio gynnau tuag at y swyddogion.

Cafodd dau o’r swyddogion eu saethu yn farw ac mae dau arall wedi eu hanafu.

Mae cannoedd o heddweision wrthi yn chwilio am Mohamed Amra.

Y gred yw bod ganddo gysylltiadau gyda gang cyffuriau yn Marseille.

Cafodd ei ganfod yn euog ar y degfed o Fai o ladrad ac roedd ar fin mynd gerbron y llys ar gyhuddiad o herwgipio wnaeth arwain at farwolaeth.

Llun: Wochit
 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.