Newyddion S4C

Rhybudd AS Llafur y Rhondda wrth dderbyn triniaeth am ganser

13/05/2024
Chris Bryant

Mae AS Llafur y Rhondda wedi rhybuddio pobl i gymryd canser y croen o ddifrif ar ôl datgelu ei fod yn derbyn triniaeth ar ôl cael diagnosis o ganser.

Dywedodd Syr Chris Bryant fod ganddo “bob gobaith” o gael ei drin yn llwyddiannus am ganser y croen oedd wedi ail-ymddangos yn ei ysgyfaint.

Roedd yr AS sy’n weinidog yr wrthblaid dros y Diwydiannau Creadigol a Digidol wedi derbyn triniaeth bum mlynedd yn ôl ar gyfer melanoma a gafodd ei ddarganfod ar gefn ei ben.

Cafodd y canser ei ddarganfod yn ei ysgyfaint fel rhan o’r sganiau rheolaidd y mae wedi’u cael ers hynny, meddai.

Dywedodd y dylai pobl cymryd canser y croen o ddifrif a gwisgo eli haul a dillad addas yn yr haul.

 “Ychydig dros bum mlynedd yn ôl, gwelodd fy ngŵr fan du (mole) rhyfedd ar gefn fy mhen a phenderfynais fynd ag ef at y meddyg dim ond i gael ei wirio,” meddai.

“A diolch byth fe wnes i, oherwydd roedd o’n felanoma, math arbennig o ddieflig o ganser y croen, ac un oeddwn i wedi dod o hyd iddo’n hwyr - cam 3B.”

‘Dedfryd o farwolaeth’

Dim ond 40% o siawns a gafodd o fyw am flwyddyn ond fe wnaeth llawdriniaeth a therapi wedi’i dargedu “wella’r rhagolygon yn fawr iawn,” meddai.

Roedd wedi bod yn rhydd o ganser nes iddo gael gwybod ym mis Ionawr eleni - ar ei ben-blwydd yn 62 oed - fod rhywbeth wedi’i ganfod yn ei ysgyfaint.

Mewn fideo ar y cyfryngau cymdeithasol, ychwanegodd: “Pythefnos yn ddiweddarach, roeddwn i yn yr ysbyty. Fe wnaethon nhw roi robot yn fy ysgyfaint, fe wnaethon nhw dorri allan ychydig ohono.

Ac roedd yna felanoma yn fy ysgyfaint - nid canser yr ysgyfaint, ond canser y croen yn fy ysgyfaint.

“Nawr, yn y blynyddoedd a fu, efallai mai dedfryd o farwolaeth oedd honno, ond diolch i imiwnotherapi mae fy siawns o fod yn hollol rydd o ganser ymhen 10, 15 mlynedd, yn dda iawn, iawn.”

Mae'r imiwnotherapi yn “anodd” meddai ond “mae gen i bob gobaith o fod yn hollol ddi-ganser am weddill fy oes”.

Mae Syr Chris yn annog pobl i gadw golwg ar unrhyw fan du ar eu cyrff. 

“Os oes gennych chi unrhyw amheuaeth am fan du, gwnewch yn siŵr ei fod yn cael ei wirio.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.