Newyddion S4C

Dod o hyd i gorff dyn ar fynydd yn Eryri

11/05/2024
Pen yr Ole Wen

Mae’r gwasanaethau brys wedi dod o hyd i gorff dyn ar fynydd Pen yr Ole Wen yn Eryri.

Dywedodd Tîm Achub Mynydd Dyffryn Ogwen eu bod nhw wedi dod o hyd i gorff y dyn ar ochr dde orllewin y mynydd ddydd Gwener ar ôl i’r asiantaeth Forol a Gwylwyr y Glannau oedd yn chwilio am gerddwr oedd ar goll weld yr hyn oedden nhw’n meddwl oedd person ar lethrau’r mynydd.

Dywedodd y tîm achub mynydd eu bod nhw wedi chwilio ar droed a dod o hyd i gorff dyn a’i gludo o’r mynydd.

Daw hyn wedi i ddyn 19 oed farw wedi iddo ddisgyn oddi ar fynydd arall yn Eryri ar ddydd Llun Ŵyl y Banc.

Fe wnaeth y dyn, a oedd yn cerdded gyda'i ddau frawd, ddioddef anafiadau sylweddol wrth gerdded ar fynydd Tryfan.

Cafodd y gwasanaethau brys a Thîm Achub Mynydd Dyffryn Ogwen eu galw i grib ogleddol Tryfan er mwyn helpu i chwilio am eu lleoliad.

Dywedodd llefarydd ar ran y tîm achub eu bod nhw wedi dod o hyd i'r brodyr, a oedd wedi cynorthwyo'r gweithwyr achub i leoli eu brawd.

Bu farw'r dyn o'i anafiadau, ac fe gafodd y ddau frawd eu rhaffu i dir diogel.

Llun: Tîm Achub Mynydd Dyffryn Ogwen

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.