Newyddion S4C

Rhybudd melyn i Gymru wrth i law trwm a tharanau ddod â’r tywydd braf i ben

10/05/2024
Mellt a tharanau

Mae’r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn ar gyfer y rhan helaeth o Gymru wrth i’r tywydd braf ddod i ben ddydd Sul.

Bydd y rhybudd ar gyfer glaw trwm a tharanau mewn grym o 12.00 nes 22.00 ddydd Sul.

Mae’r rhybudd mewn grym ar gyfer holl siroedd Cymru heblaw am Sir Benfro.

Gallai llifogydd sydyn arwain at amodau gyrru anodd a chau rhai ffyrdd a bod yn “beryg i fywyd”, meddai’r Swyddfa Dywydd.

Mae siawns o oedi a rhai gwasanaethau trên a bws yn cael eu canslo, ac y gallai pŵer i rai cartrefi a busnesau gael ei golli.

Mae siawns fach hefyd y gallai cartrefi a busnesau ddioddef llifogydd yn gyflym, gyda difrod i rai adeiladau oherwydd llifddwr, mellt yn taro, cenllysg neu wyntoedd cryfion, medden nhw.

“Mae cawodydd trwm a stormydd mellt a tharanau yn debygol yn hwyr fore Sul ac yn gynnar prynhawn Sul, gan symud yn raddol i'r gogledd cyn clirio,” meddai’r Swyddfa Dywydd.

“Mae rhywfaint o law trwm yn bosibl mewn rhai mannau, gyda hyd at 30 mm mewn llai nag awr ac efallai 40-50 mm dros 2 i 3 awr gan arwain at lifogydd.

“Bydd cenllysg, mellt yn taro'n aml a hyrddiau gwynt cryf yn creu perygl ychwanegol.”

Y siroedd

Bydd y rhybudd yn effeithio ar y siroedd canlynol:

 • Abertawe
 • Blaenau Gwent
 • Bro Morgannwg
 • Caerdydd
 • Caerffili
 • Casnewydd
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Ceredigion
 • Conwy
 • Gwynedd
 • Merthyr Tudful
 • Pen-y-bont ar Ogwr
 • Powys
 • Rhondda Cynon Taf
 • Sir Ddinbych
 • Sir Fynwy
 • Sir Gaerfyrddin
 • Sir y Fflint
 • Torfaen
 • Wrecsam
 • Ynys Môn

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.