Newyddion S4C

Ofcom yn galw am fwy o reolaeth ar gynnwys niweidiol i blant ar y we

08/05/2024
Molly Russell

Mae'n rhaid i lwyfannau cyfryngau cymdeithasol wneud mwy i atal eu halgorithmau rhag argymell cynnwys niweidiol i blant, medd Ofcom.

Daw ar ôl i'r rheolydd cyfathrebu gyhoeddi drafft o'i Godau Ymarfer Diogelwch Plant ddydd Mercher.

Mae'r cod ymarfer yn nodi mwy na 40 o fesurau ymarferol y bydd yn rhaid i gwmnïoedd technoleg eu rhoi ar waith.

Bydd yn rhaid i lwyfannau cyfryngau cymdeithasol leihau amlygiad plant i niwed difrifol ar-lein, gan gynnwys deunydd cas a threisgar.

Byddant hefyd yn cael eu gorfodi i wirio oedran defnyddwyr a chyflwyno ffyrdd syml i blant atal cynnwys niweidiol rhag cael ei argymell iddynt.

Dywedodd Ofcom y gallai cwmnïoedd sy'n methu â chydymffurfio â’r rheolau newydd olygu bod eu llwyfannau yn cael eu gwahardd i rai dan 18 oed.

Mae'n rhaid i'r rheolydd orchymyn rheolau llymach yn dilyn cyflwyniad y Ddeddf Diogelwch Ar-lein.

Angen canllawiau 'mwy uchelgeisiol'

Ond dywedodd tad Molly Russell, a gymerodd ei bywyd ei hun yn 14 oed yn 2017 ar ôl gweld cynnwys niweidiol ar-lein, fod angen i ganllawiau Ofcom fod yn “fwy uchelgeisiol”. 

Dywedodd Ian Russell: “Mae’r rheolydd wedi cynnig rhai mesurau pwysig sydd i’w croesawu, ond mae angen i’w set gyffredinol o gynigion fod yn fwy uchelgeisiol i atal plant rhag dod ar draws cynnwys niweidiol wnaeth arwain at Molly i golli ei bywyd.”

Dywedodd y Fonesig Melanie Dawes, Prif weithredwr Ofcom: "Rydym eisiau i blant fwynhau bywyd ar-lein. Ond ers rhy hir, mae eu profiadau wedi cael eu difetha gan gynnwys hynod niweidiol na allant ei osgoi na'i reoli. 

"Mae llawer o rieni yn rhannu teimladau o rwystredigaeth a phryder am sut i gadw eu plant yn ddiogel. Rhaid i hynny newid.”

Prif lun: Molly Russell (llun teulu/PA)

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.