Newyddion S4C

Cynnig cwnsela i aelodau rhai rheithgorau

08/05/2024
Llys y Goron Lerpwl

Bydd sesiynau cwnsela am ddim ar gael ar gyfer y rhai sy'n gwasanaethu ar reithgor, wrth i gynllun peilot gael ei gynnal mewn 15 llys yn y Deyrnas Unedig

Bydd y sesiynau yn cael eu cynnig pan fo aelodau'r rheithgor wedi dioddef straen meddyliol ac emosiynol.

 Mae Llys y Goron yr Wyddgrug yn rhan o'r cynllun. 

Bydd yn dechrau o'r haf hwn, er mwyn cynorthwyo'r rhai sy'n gwasanaethu ar reithgor mewn achosion poenus, fel gwrandawiad y llofrudd plant Lucy Letby. 

Ar hyn o bryd, mae aelodau'r rheithgor sy'n ei chael hi'n anodd ymdopi yn cael eu cyfeirio at feddyg teulu neu'r Samariaid. 

Ond yn ôl y Weinyddiaeth Gyfiawnder, gall hynny achosi i rai deimlo'n ynysig.  

Yn rhan o'r cynllun peilot, bydd chwe sesiwn gwnsela yn cael eu cynnig am ddim, yn ogystal â mynediad i linell ffôn gymorth bob awr o bob dydd, sy'n cynnig cefnogaeth, cyngor a gwybodaeth.   

Bydd y cynllun sy'n cael ei ariannu gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn parhau am 10 mis mewn llysoedd y goron a hynny yn Yr Wyddgrug, Leeds, Teesside, Lerpwl, Caerliwelydd, Rhydychen, Luton, Caerwynt, Bryste, Caerloyw, Nottingham a Birmingham, yn ogystal â llysoedd yr  Old Bailey, Snaresbrook a Kingston Upon Thames yn Llundain.

Llun: Flickr

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.