Newyddion S4C

John Swinney wedi ei ethol yn arweinydd yr SNP

06/05/2024
John Swinney

Mae John Swinney wedi ei ethol yn arweinydd plaid yr SNP, ac mae disgwyl iddo ddod yn Brif Weinidog yr Alban yn y dyddiau nesaf.

Daeth y cyfnod enwebu i ben am hanner dydd, ddydd Llun, a dim ond Mr Swinney oedd yn y ras i arwain yr SNP, wedi i Humza Yousaf gyhoeddi yr wythnos diwethaf y byddai'n ymddiswyddo.  

Wrth ymateb brynhawn Llun, dywedodd John Swinney ei bod yn "fraint enfawr" i gael ei ethol yn arweinydd yr SNP. 

"Byddaf yn ymdrechu hyd eithaf fy ngallu i wasanaethu fy mhlaid a fy ngwlad," meddai.  

Tra'n areithio yn Glasgow brynhawn Llun, rhoddodd Mr Swinney deyrnged i'w ragflaenydd Humza Yousaf, a'i ganmol am ei “arweiniad moesol wrth ymdrin â'r rhyfel yn Gaza.”

Ond dywedodd bod ei benodiad e fel arweinydd newydd yr SNP yn "ddechrau pennod newydd" ar gyfer y blaid.   

Ddydd Sul, roedd adroddiadau bod ymgeisydd arall yn ystyried herio Mr Swinney. Dywedodd yr ymgyrchydd Graeme McCormick ei fod wedi sicrhau 100 o enwebiadau, a bod hynny'n ei alluogi i ymuno â'r ras am yr arweinyddiaeth. 

Ond yn ddiweddarach nos Sul, cadarnhaodd iddo gamu o'r neilltu wedi iddo gynnal trafodaethau "hir a ffrwythlon" gyda Mr Swinney.  

Roedd Mr Swinney, sy'n gyn ddirprwy brif weinidog yn Alban wedi rhybuddio y byddai unrhyw her i'w ymgais i arwain y blaid yn niweidio gobeithion yr SNP o ail adeiladu wedi cyfnod "anodd" yn ddiweddar. 

Prif Weinidog

Gyda Mr Swinney wedi ei ethol yn arweinydd yr SNP yn ddiwrthwynebiad, y cam nesaf fydd ei ethol yn Brif Weinidog yr Alban, y trydydd mewn ychydig mwy na blwyddyn. 

A gallai hynny ddigwydd ganol yr wythnos hon.    

Bydd Cabinet Llywodraeth yr Alban yn cyfarfod yn y dyddiau nesaf, a bydd cyfle wedi hynny i aelodau Senedd yr Alban ethol Prif Weinidog.  

Yna byddai angen i Mr Swinney dyngu tri llw yng Nghaeredin, cyn ymgymryd â swydd y Prif Weinidog yn ffurfiol.  

Cafodd y ras am yr arweinyddiaeth ei hagor ar ôl i'r Prif Weinidog Humza Yousaf gadarnhau ei fwriad i ymddiswyddo yr wythnos diwethaf, wedi iddo roi'r gorau i gydweithio â'r Blaid Werdd yn Yr Alban. 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.