Newyddion S4C

Rhieni yn ‘poeri ar brifathrawon a’u bygwth’

05/05/2024
Ysgol

Mae cynhadledd prifathrawon sy’n cael ei chynnal yng Nghymru wedi clywed bod rhieni yn poeri ar athrawon a’u bygwth.

Clywodd cynhadledd flynyddol Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon (NAHT) fod y gamdriniaeth wedi cyrraedd “lefelau annifyr” a bod ysgolion wedi gorfod ffonio’r heddlu.

Pasiodd y gynhadledd yng Nghasnewydd gynnig yn galw ar yr undeb i lansio ymgyrch genedlaethol i godi ymwybyddiaeth o’r ymddygiad bygythiol a sarhaus y mae prifathrawon yn ei wynebu.

Dywedodd Debra de Muschamp, yr athrawes a gynigiodd y cynnig, fod ymddygiad rhai rheini at brifathrawon wedi troi’n “sinistr”.

 “Mae straeon am athrawon sy’n dioddef pob math o gamdriniaeth a bygythiadau gan rai rhieni a gofalwyr wedi cyrraedd lefelau annifyr,” meddai.

Dywedodd Ms de Muschamp fod rhai athrawon wedi ystyried gadael y proffesiwn yn dilyn camdriniaeth “annerbyniol” gan rieni.

“Mae'n aflonyddu, mae'n fwlio, mae'n gam-drin. Rhaid i ni fynd i’r afael a hyn rŵan cyn iddo ddod yn norm," meddai.

‘Poeri’

Roedd y cynnig, a basiwyd yn unfrydol yn y gynhadledd, yn nodi bod rhai aelodau NAHT wedi gweld cynnydd mewn “ymddygiad geiriol a bygythiol” yn eu herbyn nhw a staff ysgolion.

Yn ystod y ddadl, dywedodd Toni Dolan, o gangen Barnsley yn Lloegr, fod aflonyddu a cham-drin staff ysgol gan rieni “yn digwydd bron yn ddyddiol”.

Meddai: “Pe baech wedi dweud wrthyf naw mlynedd yn ôl y byddwn yn cael fy mygwth, fy mychanu ac, o’r mis diwethaf, wedi cael rhieni a gofalwyr yn poeri arna i, fyddwn i byth wedi credu’r peth.”

Mae NAHT yn cynrychioli prifathrawon yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.