Newyddion S4C

Dechrau cyfri'r pleidleisiau yn Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu

03/05/2024
etholiad

Fe fydd pleidleisiau yn dechrau cael eu cyfrif ar gyfer etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd yng Nghymru fore Gwener.

Mae disgwyl i'r pedwar enillydd, un ar gyfer pob llu yng Nghymru, gael eu cyhoeddi brynhawn Gwener. 

Fe fydd comisiynydd yn cael ei ethol ar gyfer Heddlu’r Gogledd, Heddlu’r De, Heddlu Gwent a Heddlu Dyfed-Powys.

Prif waith Comisiynwyr ydy penodi'r prif gwnstabl, a'u diswyddo os oes angen, gosod y gyllideb ar gyfer eu llu a nodi blaenoriaethau’r awdurdodau plismona lleol.  

Fe gafodd y Comisiynwyr cyntaf eu hethol yng Nghymru a’r rhan fwyaf o Loegr yn 2012 dan arweiniad y cyn-Brif Weinidog David Cameron, gan gymryd lle awdurdodau’r heddlu oedd yn gyfrifol am y gwaith ynghynt. 

Y nod ar y pryd oedd sicrhau fod lluoedd yr heddlu yn fwy gweledol i’w cymunedau lleol, gan geisio eu gwneud yn fwy atebol i drigolion a’u diogelwch. 

Mae’r etholiadau yn cael eu cynnal pob pedair blynedd, gyda'r rhai diweddaraf wedi cael eu cynnal ddydd Iau.

Ymgeiswyr Comisiynwyr yr Heddlu a Throsedd: 

Heddlu Gogledd Cymru

Andy Dunbobbin, Llafur Cymru

Ann Griffith, Plaid Cymru

Brian Jones, Ceidwadwyr Cymru

David Richard Marbrow, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Heddlu Dyfed-Powys 

Justin Griffiths, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Ian Harrison, Ceidwadwyr Cymru

Dafydd Llywelyn, Plaid Cymru

Philippa Ann Thompson, Llafur Cymru

Heddlu Gwent

Donna Cushing, Plaid Cymru

Mike Hamilton, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Hannah Jarvis, Ceidwadwyr Cymru

Jane Mudd, Llafur Cymru

Heddlu De Cymru

Sam Bennett, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

George Carroll, Ceidwadwyr Cymru

Dennis Clarke, Plaid Cymru

Emma Wools, Llafur Cymru

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.