Newyddion S4C

Plant dal yn llwglyd ar ôl cinio ysgol yn peri pryder

30/04/2024

Plant dal yn llwglyd ar ôl cinio ysgol yn peri pryder

Cinio ysgol, cyfle i gael saib o'r gwersi, cael sgwrs gyda ffrindiau a llenwi boliau. Nid pob pryd sydd at ddant pawb ond oes 'na ddigon?

"I fi yn bersonol, ydy. Dydw i ddim yn bwyta llawer ond mae pobl eraill yn bwyta mwy."

"Mae cinio rhost heddi a digon o fwyd. Weithiau ni'n cael wedges a cig a 'sdim digon i fi achos fi'n bwyta lot."

"Dw i'n picky, sa i'n hoffi rhai stwff mae pobl eraill yn hoffi."

"O'n i ddim yn hoffi trays a cael popeth yr un pryd. Mae Miss wedi sicrhau bod ni'n cael cyllell a fforc a plât bob dydd."

Mae mwy o blant yn cael cinio ysgol ers cyflwyno'r cynnig o brydau am ddim i ddisgyblion cynradd. Ond yn ôl Swyddfa'r Comisiynydd Plant y neges maen nhw'n ei gael gan blant ar draws Cymru yw bod rhai dal yn llwglyd ar ôl eu pryd a'u pryder yw y gallai hynny olygu bod llai o rieni yn dewis prydau ysgol i'w plant.

"Y neges mwya clir gan blant yw bod maint y pryd ddim yn ddigonol. Mae lot o athrawon yn son am y plant hŷn yn derbyn yr un maint pryd a'r plant iau.

"O fewn y cyd-destun cymdeithasol, mae lot o deuluoedd yn stryglo rhoi bwyd ar y ford. Mae'n sefyll mas fel neges bwysig i blant."

Mae'r Comisiynydd Plant yn dweud bod angen ail-edrych ar y canllawiau i ysgolion a chynghorau. Ym Mro Pedr, maen nhw'n pwysleisio pa mor bwysig yw cael staff cegin sy'n nabod y plant yn dda.

"Mae'r plantos bach ddim yn bwyta cymaint â disgyblion hŷn. Mae'r gegin yn ymwybodol o pwy sy'n hoffi eu bwyd. Maen nhw'n ymwybodol o'r plant 'ma.

"Ni yn ffodus o ran hynny. Mae tipyn o wastraff ambell waith. Mae hwnna'n rhywbeth ni'n edrych arno."

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru ar brydiau ysgol ar hyn o bryd yn rhoi gwybodaeth yn awgrymu faint o fwyd dylai disgyblion ysgol gynradd gael i'w gymharu a disgyblion ysgol uwchradd.

Mae'r Llywodraeth yn dweud y bydden nhw'n adolygu'r canllawiau. Bydd hynny'n cynnwys cael barn plant a rhieni ac edrych ar yr argymhellion diweddaraf ar faeth plant gan gynnwys faint o fwyd ddylen nhw fod yn cael.

Yma maen nhw'n fodlon gyda'u cinio ysgol. Nawr mae'r Comisiynydd Plant am weld trafodaeth ehangach am yr arlwy ar draws Cymru.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.