Newyddion S4C

Cwrdd â’r athrawes ioga hynaf yng Nghymru

ITV Cymru 29/04/2024
Llun: ITV Cymru

Mae'r athro ioga hynaf yng Nghymru wedi dweud ei bod hi'n dal i garu'r gamp.

Daeth Clare Chard yn ddawnswraig broffesiynol yn 13 oed ond yn 30 oed daeth ioga yn rhan o'i bywyd ac mae wedi bod yn rhan ganolog o'i diwrnod ers 70 mlynedd.

"Rydw i wrth fy modd gyda ioga," meddai. "Dyna fy mywyd yn hollol. 

"Mae'n rhaid iddo fod yn ffordd o fyw, ac mae wedi bod yn rhan o fy mywyd ers i mi fod yn 30. 

"Felly, rwy'n 90 nawr. Rydw i wedi bod yn dysgu ioga ers 56 mlynedd ac yn dal i fod wrth fy modd yn ei ddysgu ac rydw i wir eisiau i bawb gael budd o ioga.

“Mae'n hyfryd, mae'n rhoi hyblygrwydd i chi, mae llawer o bobl yn methu â chyffwrdd â'u traed hyd yn oed. Yn 90 oed gallaf gyffwrdd â bysedd fy nhraed a gwneud llawer o bethau eraill hefyd."

Cyn dysgu Ioga bu Clare yn dysgu dawnsio i blant am flynyddoedd lawer.

“Yn 13 oed, es i am glyweliad i’r Academi Frenhinol, yna des i’n ddawnsiwr ifanc proffesiynol. Ac felly mae wedi bod yn ffordd o fyw i mi ers hynny, roeddwn yn ddawnsiwr acrobatig a phob math o ddawnsio," meddai.

“Wrth i mi fynd yn hŷn, roedd gen i ysgol ddawnsio, a dysgais gannoedd o blant i ddawnsio ac yna roeddwn i'n teimlo nad oedd dim byd mor bwysig â yoga. 

"Ac felly fe wnes i fwynhau fy amser o 30 oed yn gwneud dim byd ond yoga, ac i mi, dyma sy'n gwneud fy mywyd i'n llawn llawenydd."

Llun: ITV Cymru

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.