Newyddion S4C

Tensiwn rhwng Prydain ac Iwerddon ynglŷn â mudwyr

x

Bydd gweinidogion Prydain ac Iwerddon yn cyfarfod wrth i densiynau gynyddu dros bolisi’r DU ar fewnfudwyr.

Mae Llywodraeth Iwerddon yn dweud eu bod yn gweld nifer o geiswyr lloches yn dod o Ogledd Iwerddon oherwydd eu bod yn "ofni" cael eu hanfon i Rwanda.

Maent yn dweud na fyddant yn caniatáu i Iwerddon fod yn “ddihangfa” ar gyfer “heriau mudo” unrhyw wlad arall.

Ond mae Llywodraeth y DU wedi dweud na fyddan nhw yn mynd â nhw yn ôl oni bai bod yr Undeb Ewropeaidd yn newid eu safbwynt ar ddychwelyd mewnfudwyr i Ffrainc.

Roedd disgwyl i drafodaethau rhwng Ysgrifennydd Cartref y DU a Gweinidog Cyfiawnder Iwerddon gael eu cynnal ddydd Llun.

Ond heb esboniad fe gafodd y trafodaethau eu gohirio. 

Fodd bynnag, mae disgwyl i weinidogion ymgynnull yn Llundain.

Mae Iwerddon wedi dweud bod 80% o geiswyr lloches diweddar wedi cyrraedd o Ogledd Iwerddon.

Mae’r Prif Weinidog Rishi Sunak wedi dadlau bod unrhyw gynnydd yn nifer y bobl sy'n cyrraedd Iwerddon yn dangos bod polisi Rwanda, a ddaeth yn gyfraith yr wythnos diwethaf, eisoes yn gweithio.

Ddydd Sul, dywedodd Taoiseach (prif weinidog Iwerddon) Simon Harris na fyddai’n “caniatáu i bolisi mudo unrhyw un arall effeithio ar ein un ni”.

Dywedodd ei fod wedi gofyn i Weinidog Cyfiawnder Iwerddon, Helen McEntee, gyflwyno deddfwriaeth i'r cabinet ddydd Mawrth a fyddai'n galluogi ceiswyr lloches i gael eu hanfon yn ôl i'r DU.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.