Newyddion S4C

Y chwilio'n parhau am ddyn sydd ar goll yng Nghaerdydd

22/04/2024
Connor

Mae'r ymdrech i ddod o hyd i ddyn sydd ar goll yng Nghaerdydd ers nifer o ddyddiau'n parhau.

Fe welwyd Connor Walker-Smith ddiwethaf am 02:00 ar 17 Ebrill ar Ffordd Penfro yn y brifddinas ac mae pryder am ei les.

Mae'r dyn 26 oed yn dod o ardal Treganna ac roedd yn gwisgo 'hoodie' du gydag ysgrifen wen ar ei flaen, trowsus du gyda streipen felen i lawr yr ochrau, ac esgidiau rhedeg du a gwyn pan welwyd ef ddiwethaf.

Mae Heddlu De Cymru yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth am leoliad Connor i gysylltu gan ddefnyddio'r cyfeirnod 2400123380.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.