Newyddion S4C

Eisteddfod yr Urdd 2026 i gael ei chynnal ar Gae Sioe Môn

22/04/2024
Eisteddfod yr Urdd 2026

Cae Sioe Môn ar Ynys Môn fydd lleoliad Eisteddfod yr Urdd 2026. 

Fe fydd yr ŵyl yn cael ei chynnal yno, ger Gwalchmai, rhwng 25 a 31 Mai. 

Dyma fydd y tro cyntaf y bydd yr ŵyl yn dychwelyd i’r ynys ers 2004. 

Mae Manon Wyn Williams, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod yr Urdd 2026 yn “edrych ymlaen yn eiddgar” i’r ŵyl ddod yn ôl i Ynys Môn unwaith eto. 

“Mae’r paratoadau wedi dechrau a’r pwyllgorau wedi eu sefydlu ac mae gennym griw arbennig o wirfoddolwyr gweithgar a hoffwn ddiolch i bob un ohonynt am eu cyfraniad hyd yma. 

“Y cam nesaf yw sefydlu’r pwyllgorau apêl ymhob cymuned ledled yr Ynys a fydd yn gyfrifol am drefnu gweithgareddau i godi ymwybyddiaeth yn ogystal ag arian.”

'Croeso cynnes'

Yn ôl Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn, y Cynghorydd Llinos Medi, bydd cynnal yr ŵyl ar Gae Sioe Môn yn rhoi cyfle i drigolion lleol “(d)dathlu ac ymfalchïo yn eu Cymreictod”.

Mae “croeso cynnes” i blant a phobl ifanc o bob rhan o Gymru i’r sir meddai. 

“Byddwn yn parhau i gydweithio â’r Urdd er mwyn sicrhau bod ni’n gwneud y mwyaf o’r cyfle rhagorol yma i ni ddangos Ynys Môn ar ei gorau,” meddai. 

Mae Eisteddfod yr Urdd nawr yn galw am enwebiadau ar gyfer Llywyddion y Dydd a Llywyddion Anrhydeddus Eisteddfod yr Urdd Ynys Môn 2026. 

Llywyddion y Dydd yw pobl adnabyddus lleol sy’n cynrychioli’r ynys ac yn “esiampl” i blant a phobl ifanc. 

Llywyddion Anrhydeddus yw unigolion sydd wedi rhoi oes o gyfraniad i’r Urdd, trwy wirfoddoli, cefnogi neu hyfforddi.

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.